Pozvánka členům na Valnou hromadu 16.3.2013

15.03.13

Pozvánka na valnou hromadu

České genealogické a heraldické společnosti v Praze,

 

která se koná v sobotu 16. března 2013 od 10.00 hodin

v prostorách farního úřadu Českobratrské církve evangelické

Praha 2 – Vinohrady, Korunní č. 60,  I. patro

 

Program:

 • Zahájení
 • Schválení programu Valné hromady
 • Volba zapisovatele a návrhové komise
 • Zpráva Správního výboru o činnosti ČGHSP za rok 2012
 • Zpráva o finančním hospodaření ČGHSP za rok 2012
 • Zpráva Revizní komise k činnosti a hospodaření ČGHSP za rok 2012
 • Diskuse k předneseným zprávám
 • Udělení uznání za práci pro ČGHSP
 • Plán práce a rozvoje ČGHSP a návrh rozpočtu ČGHSP na rok 2013
 • Diskuse k předneseným zprávám
 • Návrh na usnesení
 • Závěr

 

Prezence účastníků začne již od 9 hodin. Před Valnou hromadou je možno uhradit členský příspěvek v hotovosti a zakoupit publikace s genealogickou a heraldickou tématikou.

Spojení:

Od stanice metra trasy A Náměstí Míru do tramvajové stanice linky č. 10 a č. 16 Šumavská nebo Vinohradská Vodárna


↑ na navigaci