Pozvánka na Valnou hromadu 2011

25.03.11

Pozvánka na valnou hromadu
České genealogické a heraldické společnosti v Praze,

 která se koná
v sobotu 26. března 2011 od 10.00 hodin
v prostorách farního úřadu
Českobratrské církve evangelické
Praha 2, Korunní 60
1. patro

Program:

Zahájení

Volba zapisovatele a návrhové komise

Schválení programu valné hromady

Zpráva Správního výboru o činnosti ČGHSP za rok 2010

Zpráva o finančním hospodaření ČGHSP za rok 2010

Zpráva revizní komise k činnosti a hospodaření ČGHSP za rok 2010

Diskuse k předneseným zprávám

Udělení uznání za práci pro ČGHSP

Plán práce a rozvoje ČGHSP na rok 2011

Diskuse k přednesené zprávě

Návrh na usnesení a jeho schválení valnou hromadou

Závěr

 

Prezence účastníků započne již od 9. hodiny.
Před valnou hromadou je možno uhradit
členský příspěvek na rok 2011 a zakoupit publikace s genealogickou a heraldickou tématikou.

 Spojení:
Od stanice Metra A Náměstí Míru
do tramvajové stanice linky č. 10 a č. 16  Šumavská nebo Vinohradská vodárna


↑ na navigaci