Pozvánka na Valnou hromadu 2018

04.02.18

Pozvánka na valnou hromadu

České genealogické a heraldické společnosti v Praze, z. s.,

která se koná

v sobotu 17. března 2018 od 10.00 hodin

již tradičně v prostorách sboru

Českobratrské církve evangelické

Praha 2, Korunní 60

sál v 1. patře

Program:

 1. Zahájení

 2. Volba zapisovatele, volební a návrhové komise

 3. Schválení programu valné hromady

 4. Zpráva Správního výboru o činnosti ČGHSP za rok 2017

 5. Zpráva o finančním hospodaření ČGHSP za rok 2017

 6. Zpráva kontrolní komise k činnosti a hospodaření ČGHSP za rok 2017

 7. Diskuse k předneseným zprávám

 8. Nové stanovy dle návrhu vypracovaného po diskusi členů ve znění zveřejněném na stránkách www.genealogie.cz a v časopise GHL:

  1. Krátká zpráva o přípravě nových stanov (zapracování změn, vypořádání připomínek)

  2. Hlasování o zveřejněném návrhu stanov

  3. Pokud budou stanovy schváleny, pak hlasování o nezapracovaných změnách, o kterých chtějí autoři nechat hlasovat VH jednotlivě

  4. Ukončení bodu schválení nových stanov – vyhodnocení, pokud budou schváleny nové stanovy, další jednání VH bude činěno v souladu s nimi. Pokud nebudou schváleny, pak podle stávajících stanov.

 9. Přestávka (15 minut)

 10. Volba Správního výboru ČGHSP

  1. Nominace kandidátů a jejich představení

  2. Hlasování podle platných stanov

  3. Vyhlášení výsledků voleb SV

 11. Volba kontrolní komise ČGHSP

  1. Nominace kandidátů a jejich představení

  2. Hlasování

  3. Vyhlášení výsledků voleb do kontrolní komise

 12. Udělení uznání za práci pro ČGHSP – představení návrhu, hlasování VH, předání uznání

 13. Plán práce a rozvoje na rok 2018

 14. Plán hospodaření na rok 2018

 15. Diskuse k plánům

 16. Návrh na usnesení, diskuse a jeho schválení valnou hromadou

 17. Závěr

Prezence účastníků započne již od 9. hodiny. Předpoklad délky jednání je 2–3 hodiny.

Na místě jsou zajištěny teplé a studené nápoje a drobné občerstvení.

Před valnou hromadou je možno uhradit v hotovosti členský příspěvek na rok 2018 a zakoupit publikace s genealogickou a heraldickou tematikou.


Přednášky ČGHSP Praha, pořádané v Národní knihovně Praha v dubnu - červnu 2024

Ve 2. pololetí roku budou pokračovat středečníky v Národní knihovně na Mariánském náměstí v Praze, termíny jsou stanovené na 25.9, 2.10., 23.10., 6.11., 20.11. a 11.12. 2024. Program středečníků bude upřesněn během léta.

Přednáškový cyklus Genealogie pro každého - II. pololetí 2024

↑ na navigaci