Přednáška o fondech velkostatků 20.1. od 16,30 - jak bádat v archiváliích panství

14.01.21

Další přednáška naší pobočky v Ústí nad Labem proběhne pouze online přes MS Teams, již potřetí online. Přednášky se ujme kolega D. Braný, který toto téma již přednášel jak v Ústí, tak v Praze. Jeho přístup je výjimečný a přínosný. Takže termín je středa 20.1.2021 od 16,30h. Odkaz na konferenci je:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDM2ZWIwYTUtNjkxOC00NjMwLTk2ZmUtOWM1NDc5ZDAwYmM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229517635d-38d9-4519-ae6a-a2ba27f7c5c4%22%2c%22Oid%22%3a%22a80cb77e-56ab-4c84-9635-ca48df4e33b9%22%7d

Přednáška je otevřená všem zájemcům o rodopis! Délka cca 1,5h.


↑ na navigaci