Přednáška v Táboře - Sčítání lidu jako genealogický pramen

04.04.22

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze – pobočka Tábor
a Městská knihovna v Táboře vás zvou na přednášku 12. dubna 2022 od 18.15 hodin
Městská knihovna Tábor - v oddělení pro dospělé čtenáře

Sčítací operáty jsou velmi důležitým pramenem při genealogickém výzkumu.
Mohou jej výrazně obohatit či dokonce vyvést nás ze slepé uličky při pátrání po předcích.
Přednášející nás seznámí s tím, jak s nimi pracovat a co z nich lze vyčíst. Dále se dozvíme o vývoji této administrativy a kde můžeme jednotlivé ročníky nalézt.
Nakonec se pověnuje sčítacím operátům v zahraničí.

Knihovna Tábor přednášku přenáší i na facebooku.

https://www.facebook.com/knihovnatabor


↑ na navigaci