Přednáška ve Lnářích - report

30.11.09"Putování za předky" trochu jinak.

Připravili jsme pro zájemce o rodopis tříhodinový odborný seminář s malou výstavkou a promítáním ukázek archivních dokumentů. Věříme, že toto setkání otevřelo  novým zájemcům cestu do úžasného světa rodopisného bádání.

Do Lnářské tvrze zavítalo na 60 nadšených účastníků, které
zdravíme a přejeme mnoho badatelských úspěchů. Poděkování patří
vedoucímu informačního centra Mgr. Vladimírovi Červenkovi za výbornou
organizaci akce.

Přednáška byla další z řady podobných osvětových akcí na téma genealogie pořádaných ČGSHP po celé ČR. Pokud máte zájem pořádat podobnou i ve vašem městě, kontaktujte nás.

Za Správní výbor

Helena Voldánová


↑ na navigaci