Přednáška Zpracování rodinné / rodové kroniky, 19. 10. 2022 od 18h

18.10.22

Přednáší Radek Hradil v rámci měsíčních středečních setkání pobočky Ústí nad Labem. Všichni jsou vítáni.

Přednáška se neuskutečnila z technických důvodů. Bude stanoven náhradní termín.

Odkaz na Teams, stačí přes prohlížeč:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWE0ZDliNzMtMjIwYy00ZjZhLTg5YjUtYjE0ZmFiYzUwNzE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227aa1645a-ff4a-45b4-a76c-8df8eab6bf5d%22%2c%22Oid%22%3a%2241ca025b-a96b-4fe6-8382-a080f1492bc2%22%7d


↑ na navigaci