Přednášky Středečníky na 1. čtvrtletí 2020

06.01.20

Středa 15. ledna

Mgr. Tomáš Herajt – Prohlášení za mrtvého v Československu 1918 – 1945

Autor (nar. 1983 v Krnově), doktorand Policejní akademie České republiky v Praze. Členem ČGHS je od roku 2003. Zabývá se občanskou genealogií, regionální historií, dějinami hornictví na plzeňsku a dějinami státní správy v letech 1850 - 1993 s akcentem na bezpečnostní sbory. Dále se zabývá případem politického procesu svého prastrýce Miroslava Jurči, na kterém byl vykonán trest smrti v roce 1952. Dále připravuje monografii o životě a díle zakladatele Náboženské společnosti českých unitářů Norberta Fabiána Čapka (1870 - 1942). Je autorem monografie Historie policie, Policejní ředitelství v Plzni 1918 - 1945 (2010) a Devět století života nad řekou, kronika Planá nad Mží od první písemné zmínky v roce 1115 do roku 2015 (2015). Dále je autorem několika odborných i populárně naučných článků z různých oborů historie publikovaných např. v GHL, časopise Policista a různých dalších sbornících. 

Prohlášení za mrtvého je verdikt nesporného soudního řízení, jímž se závazně určuje smrt člověka, který je nezvěstný a je pravděpodobné, že již nežije, při čemž tato skutečnost není ověřitelná obvyklým způsobem, zejména lékařským ohledáním a vystavením úmrtního listu. K takovým situacím mohlo dojít i v životě našich předků.

Autor nás seznámí se způsobem, jak probíhal takový proces v naší vlasti, zejména po Velké válce. Současně nám uvede tři skutečné příklady soudního řízení s různými výsledky. Na závěr nás seznámí s možnostmi hledání záznamů o prohlášení za mrtvého v našich archivech, pro účely našeho genealogického bádání. 

Středa – 12. února

PhDr. Petr Nohel – Genealogická provázanost českých a rakouských panovnických dynastií, příbuznost obou rodů v historických a rodinných souvislostech.

Autor je členem naší společnosti. Pracuje v Odboru pro vědu a výzkum Rektorátu Univerzity Karlovy v Praze. Zpracoval pro nás několik podobných přednášek.

Středa 26. února

Tomáš Daněk – Pohádka česká – evropská - světová.

Autor je členem pražského spolku Vltavan. Jako příznivec naší společnosti v nedávné minulosti zpracoval několik přednášek a přispěl několika články do Genealogických a heraldických listů. Jeho zájem je mnohostranný. Nyní nám přináší svůj pohled na pohádku z úhlu etnografie. Tento zajímavý slovesný útvar spatřuje jako fenomén, jenž vytváří most mezi věky, kulturami a národy.

Středa 4. března

Návštěva Národního zemědělského muzea v Praze.

Jako obvykle, navštívíme opět jednu kulturní instituci, abychom si rozšířili svůj odborný obzor. Zemědělství bylo totiž zcela, nebo alespoň částečně z devadesáti procent obživou našich předků až do zrodu průmyslové a technické revoluce.

Středa 18. března

RNDr. Daniel Vaněk Ph.D. Genetika 21. století.

Autor je uznávaným odborníkem forenzní genetiky. Naváže na program své přednášky loňské, kdy nás seznámil se současnými možnostmi využití genetické genealogie v medicíně, kriminalistice, archeologii nebo genealogii. Jeho knihu o genetice si můžete zakoupit v naší knihovně.

Prosíme, dotazy na téma genetického původu našeho prvního presidenta Tomáše G. Masaryka, vynechme!


↑ na navigaci