Přednášky, vycházky a exkurze MGHS v Brně

04.08.19

Přinášíme seznam akcí, které pořádají naši kolegové v Brně. Pokud to máte blízko a zaujalo vás nějaké téma, neváhejte je navštívit.

 

I. Přednášky:

17. 09. 2019 Mgr. Vladimír Březina, Ph.D.

Heraldická výzdoba arkád zámku v Ivanovicích na Hané

15. 10. 2019 PhDr. Petr Nohel, Ph.D.

Císař Karel I. Habsburský

19. 11. 2019 JUDr. Tomáš Tyl, Ph.D.

Šlechtictví a pseudošlechtictví na našem území po roce 1989

 

II. Vycházky:

24. 09. 2019 (út) Prohlídka výstavy Diecézního muzea "Ryté umění - Ex Libris"

Sraz v 15, 50h před Diecézním muzeem na Petrově, vede Dr. A. Vieweghová.

05. 10. 2019 (so) Miroslav a okolí

Pohořelice (prohlídka města a kostela, fara, kde spal v r. 1805 Napoleon), Miroslav (prohlídka města a zámku), Olbramovice (gotický kostel), dle dohody možná prohlídka exteriéru zámku Velký Dvůr (lovecký zámek Leopoldsruhe, nyní "Dům na půli cesty").

Doprava auty dle dohody členů. Sraz v 9. 00h před kostelem v Pohořelicích.

Vede Dr. Zdena Novobilská

22. 10. 2019 (út) Prohlídka Kleinova paláce. Knihovna Jiřího Mahena připravila pro členy MGHS, z. s. v Brně komentovanou prohlídku uzavřených prostor Kleinova paláce z r. 1847 na náměstí Svobody. Sraz účastníků v 16 hod. před budovou Kleinova paláce, nám. Svobody 15. Vede: Ing. R. Vondráček.

IV. Genealogické párty:

Setkání se v 2. pololetí roku 2019 konají každou třetí středu v měsíci v salonku „Restaurace U Malchrů“- Brno, Židenice – Vančurova č. 1 od 16 h. do 18 h. Zastávka MHD Dělnický dům – tramvaj č. 9. Schůzek se mohou zúčastnit i nečlenové. Nemusíte se přihlašovat a nic neplatíte. Pomáháme si se čtením matričních záznamů v kurentu, sdělujeme informace o zajímavých fondech v archivech a podobně. Přijďte, kdo potřebujete poradit, kdo chce ukázat nějakou raritu z bádání po předcích, či kdo se chce podělit o výsledky své práce. Předpokládáme zaměření na internetové přístupy k archivním fondům – Wi-fi připojení k dispozici. Sledujte webové stránky MGHS, z. s.: www. mghs.cz a facebook. Vede Zdeňka Nováková

V. Genealogické kurzy:

Kurz pro začínající genealogy bude zahájen v říjnu 2019 v Brně a během pěti sobotních setkání se zájemci seznámí se základy genealogického bádání, využívání internetu pro studium digitalizovaných matrik a se čtením starého písma. Kurz povedou Bc. Petra Banovská a Inka Hutská Záveská. Sledujte webové stránky o kurzech na webu MGHS, z. s. Zájemci si mohou psát o přihlášku a bližší informace na: kurzy_zavináč_mghs.cz.

VI.

12. Genealogické a heraldické Matiné se koná v sobotu 9. 11. 2019, začátek v 9 hod., v budově FIT VUT Brno, Božetěchova 2, bývalý kartuziánský klášter. Program na zvláštním letáčku. Nosné téma konference: "státní symbolika" (100. výročí přijetí zákona o státních symbolech v roce 1920). Všichni členové MGHS, z. s. i další zájemci o problematiku jsou srdečně zváni. Akce se koná zdarma a za finanční podpory MČ Brno - Královo Pole.


↑ na navigaci