Program a termíny “Středečníčků” v roce 2002

01.01.02

9. ledna

 

Objev Země Františka Josefa ­ rakouská polární výprava

Václav Kulle

23. ledna

 

Každodenní život vojáka v 17.-19.století

Ing.Řezníček

13. února

 

Náboženská emigrace v 17. a 18.století

Marie Fraňková

27. února

 

Dotazy, náměty, diskuse

 

13. března

 

Nové možnosti využití počítače

Ing.B.Kurz

27. března

 

Ekonomická emigrace na Volyň a do USA v 19.století

Marie Fraňková

10. dubna

 

Z historie Žižkova

 

24. dubna

 

Kašpar Kaplíř ze Sulevic, zachránce Vídně před Turky

Václav Kulle

22. května

 

Dotazy, náměty, diskuse

 

25. září

 

Dotazy, náměty, diskuse

 

9. října

 

Nejstarší matriky

PhDr.J.Podhola

23. října

 

Čtení ze Vzpomínek Antonína Fialy
Z důvodu konání senátních voleb byl tento Středečníček bohužel zrušen.

Filomena Jičínská

13. listopadu

 

Rozdíly mezi programy BK 5 a BK 6

Ing.B.Kurz

27. listopadu

 

Genealogické sbírky v archivech

PhDr.J.Podhola

11. prosince

 

Dotazy, náměty, diskuse


↑ na navigaci