Program a termíny “Středečníčků” v roce 2006

01.01.06

26. dubna

 

Vládní vojsko Protektorátu Čechy a Morava 1939-1945

 Pavel Hnízdil

10. května

 

Praktické ukázky různých tvarů vývodů
a rozrodů z genealogických programů
(nejen BK6) - (30 min.).
Skupina pro využití  počítačů v genealogii:
Aktuální zprávy a ukázky webu projektu Genea (30 min.)

 Ing. Bohumír Kurz

24. května

 

Genealogie a genetika

RNDr.Kristán Koubek,DrSc.

14. června

 

Česká domácnost na počátku 20. století.

Filomena Jičínská

28. června

 

Beseda na volné téma

 

13.září

 

Vládní vojsko za protektorátu. Pokračování – Itálie
(Autorem bude rozdán seznam doporučené literatury na toto téma.)

Pavel Hnízdil

27.září

 

Postavení služek v české domácnosti
(Autorkou bude rozdán seznam doporučené literatury na toto téma.)

Filomena Jičínská

11.října

 

Zvláštnosti latinského jazyka v matrikách
(Přednáška bude pouze krátká, autor žádá účastníky, aby si připravili různé latinské texty které se jim nedaří přeložit a na jejich příkladech bude dále pokračovat ve vysvětlování. Proto neváhejte a přijďte, všichni máme doma něco s čím si nevíme rady)

Jan Mareš

25.října

 

Říčanské smolné knihy
(Příklad rozvoje soudnictví v letech 1605 – 1761)

Dr. Jaroslava Honcová

8.listopadu

 

Výroba a zpracování železa v Království českém,
zvláště v kraji Podbrdském
(Historie a zajímavosti kolem železářství a cvočkářství v této oblasti. Autorem bude rozdán seznam doporučené literatury.)

Pavel Hnízdil

22.listopadu

 

Heraldika
(Autorem bude rozdán seznam doporučené literatury.)

Jan Oulík

13.prosince

 

Volná beseda na téma: Vánoce
(Posedíme při čaji, punči, kávě nebo grogu, vánočním pečivu a při svíčkách si popovídáme o vánočních zvycích, a jak se dříve slavily Vánoce tak jak je známe z vyprávění ve svých rodinách. Bude rozdán malý elaborát o Vánocích.)


↑ na navigaci