Program a termíny “Středečníčků” v roce 2007

01.01.07

10.1.2007

 

Osudy generála Laudona ve válkách o rakouské dědictví.

Václav Kulle

24.1.2007

 

Zdislava z Křižanova, Havel Markvartic z Lemberka,
o bratrech johanitského řádu ve Světelské komendě
a tak řečeném Dalimilovi.

Pavel Hnízdil

14.2.2007

 

Karolina Světlá a Světlá v Podještědí.

Ing. Jaroslav Machotka

28.2.2007

 

Železářství v Podbrdsku II. část.
(Historie a zajímavosti kolem železářství a cvočkářství v této oblasti.)

Pavel Hnízdil

 

14.3.2007

 

Rod svob. pánů Laudonů zejména na Moravě.

Václav Kulle

28.3.2007

 

Genetika, aneb co Vám tají Vaše geny.
(Přednáší pracovník firmy GenomacInternatiomal spol. s r.o., která od roku 2006 provádí v České republice DNA testy k původu předků.)

Mgr. Jan Zástěra

11.4.2007

 

Čtení z pamětí Václava Fialy, tentokrát o pražské kadetní škole z let 1880–1885.

Filomena Jičínská

25.4.2007

 

Příběh mlynářského a lesnického rodu Dyků.

PhDr. Michal Flegl

9.5.2007

 

Svatební obřady a jejich náležitosti.

Filomena Jičínská

23.5.2007

 

Výměna zkušeností z bádání v archivech.
(Volná beseda na téma.)

 

26.9.2007

 

Bitva u Zborova z pohledu dneška
(Ing. Josef Fučík (nar. 1933), absolvent Vojenské akademie v Brně. Dlouhodobě se zabývá studiem středoevropského vojenství 19. a 20. století. Je autorem knih Soča (Isonzo) 1917, Piava 1918 Osmadvacátníci - Spor o českého vojáka 1. světové války 1914–1918 a spoluautorem publikace Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 1526–1918. Je jedním z kolektivu autorů Knihy o Břevnově.)

Ing. Josef Fučík

10.10.2007

 

Šejdíři a šarlatáni na dvoře Rudolfa II.

Václav Kulle

24.10.2007

 

Mlýny v Petrské čtvrti staré Prahy

Dr. Pavel Novotný

14.11.2007

 

Umělci a astrologové na dvoře Rudolfa II.

Václav Kulle

28.11.2007

 

Toleranční památky v Praze a okolí
(Autor přednáší historii na Evangelické teologické fakultě UK a píše do různých knih a časopisů. Je jedním z kolektivu autorů Knihy o Břevnově.)

PhDr. Michal Flégl

12.12.2007

 

Vánoční posezení a povídání tentokrát na téma Betlém mého dětství
(Beseda bude doplněna vystavením několika papírových betlémů a příjemnou vánoční náladou - jak se již stává tradicí.)


↑ na navigaci