Program MGHS v Brně na II.pololetí 2013

06.08.13

Program spřátelené Moravské genealogické a heraldické společnosti v Brně na druhé pololetí 2013.

I. Členské schůze:
Členské schůze MGHS, o. s., se konají v zasedací místnosti zastupitelstva MČ v budově Úřadu městské části Brno – Královo Pole v 18 hod. Pozor, tento semestr nemohla být dodržena 3. úterý v měsíci v září a v říjnu. Vchod z Husitské ulice č. 1 (1. poschodí), otevřeno od 17.45 hodin. Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze

 

Přednášky:

 26. 09. 2013 čtvrtek!    Doc. PhDr. Bohumír Smutný, MZA Brno

                                   Rodinný archiv rytířů Mannerů v MZA        

22. 10. 2013                 PhDr. Martin Šámal, Národní muzeum Praha

                                    Cestovatel Emil Holub, jeho rod, život a vztahy k Moravě

19. 11. 2013                 PhDr. Marek Vařeka, PhD., FF Ostravské univerzity, Muzeum Hodonín

                                   Sekundogenitura rodu Lichtenštejnů v Moravském Krumlově

17. 12. 2013                 Mgr. Jan Oulík, Praha

                                   Vojtěch rytíř Král z Dobré Vody – život a dílo. Ke 100. výročí úmrtí

                                 

 II. Vycházky:              Rajhrad - Prohlídka výstavy „In omnibus glorificetur Deus“ – Dvě stě let od povýšení rajhradského kláštera na opatství 1813 – 2013. Termín vycházky bude dohodnut na členské schůzi a zveřejněn na internetu.

 

III. Exkurze:

 Exkurze je pořádána ve spolupráci s Muzejní vlastivědnou společností v Brně a zájemci se musí přihlásit v kanceláři MVS v Brně, Solniční ul. 12, vždy ve čtvrtek od 10 – 17h. Tel: 542 210 388

 

7. 09. 2013(so.)             Pozoruhodné památky opavského Slezska

Brno – Hradec nad Moravicí, Bílý zámek, Červený zámek – Raduň – Kravaře, barokní zámek obklopený rozsáhlým parkem, uvnitř muzejní expozice zaměřená na období baroka.

Odjezd v 6.30h od Janáčkova divadla, návrat do 20.30 h. Vede Dr. Zdena Novobilská

 

5. 10. 2013(so.)             Sídla Schwarzenbergů v jižních Čechách

Brno – Tábor – Zvíkov, prohlídka hradu – Čimelice, barokní zámek, prohlídka interiérů s nástěnnými malbami – Orlík, prohlídka zámku, v pěti sálech expozice věnovaná napoleonskému období – Brno.

Odjezd v 6.15h od Janáčkova divadla, návrat do 19h. Vede Dr. Zdena Novobilská

 

                                  

IV. Genealogické párty:

 Setkání ve 2. pololetí roku 2013 se konají každou třetí středu v měsíci (18. 9., 16. 10., 20. 11., 18. 12.) v salonku „Restaurace U Malchrů“- Brno, Židenice – Vančurova  č. 1 od 16 h. do 18 h. Zastávka MHD Dělnický dům – tramvaj č. 13. Schůzek se mohou zúčastnit i nečlenové. Nemusíte se přihlašovat a nic neplatíte.

Opakujeme si čtení starého písma, sdělujeme informace o zajímavých fondech v archivech a podobně.

Přijďte, kdo potřebujete poradit, kdo chce ukázat nějakou raritu z bádání po předcích, či kdo se chce podělit o výsledky své práce. Předpokládáme zaměření na internetové přístupy k archivním fondům – Wi-fi připojení k dispozici. Sledujte webové stránky www.mghs.cz, kde bude v informacích uvedeno konkrétní hlavní téma schůzky. Vede Ing. Ivan Bukáček a Anna Jůzová

 

V. Genealogické kurzy:

kurz "Základy genealogie a čtení starého písma" povede ing. Karel Dvořák. Bude zahájen dne  5. září 2013 v 16:30 v Brně na Hybešové ulici 65c, III. patro 

Kurzy proběhnou podle plánu uvedené na webu (web je bez termínů) 

Po zahájení kurzu je možno se mezi sebou dohodnout na změně termínů.

 Zájemcům doporučuji prostudovat si texty a podmínky kolem kurzu viz www.mghs.cz

nebo http://www.kareldvorak.cz/Genealog/Kurzy/Kurzy_000.htm

 

VI.  7. genealogické matiné se uskuteční v sobotu 9. listopadu 2013 od 9h v areálu FIT VUT Brno - Božetěchova 2, bývalý kartuziánský klášter v Králově Poli. Program bude zveřejněn na zvláštním letáku a na webu MGHS. Zájemci o vystoupení s odbornými referáty se mohou hlásit už nyní na adrese tajemnik(zavinac)mghs.cz.

 

VII. 3. mezinárodní faleristická konference (spolupořadatel Slovenská faleristická společnost) se bude konat za účasti MGHS v sobotu 19. října v zasedacím sále zastupitelstva MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora (zámek v Řečkovicích), Palackého nám. 11. Program a podrobnosti budou zveřejněny na webu MGHS.


↑ na navigaci