Program přednášek na 1. pololetí 2017

01.01.17

Program Středečníků na 1. pololetí 2017

11. ledna 2017 Václav Ctirad: O našich předcích trochu jinak

Okénko do současné paleoantropologie. Autor ThDr. Ctirad Václav Pospíšil je profesorem teologie na Univerzitě Karlově v Praze a Univerzitě Palackého v Olomouci. Seznámí nás s novými poznatky a interpretacemi mousteriénu, tedy důležité vývojové fáze člověka v naší vlasti i ve světě.

18. ledna 2017Návštěva Muzea Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem

Profesor Bedřich Hrozný proslul tím, že oživil jazyk starověkých Chetitů. Svým objevem publikovaným poprvé na podzim roku 1915 se zařadil na úroveň nejslavnějších světových paleolingvistů. Po 1. světové válce podnikl několik archeologických misí. Jeho největším objevem je chetitské město Kaneš na kopci Kűltepe, asi 15 km východně od města Kaysari v turecké Anatolii.

Sraz zájemců bude v 15.30 hodin před muzeem na Náměstí Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Následovati bude:

Komentovaná prohlídka nové expozice. Provádí vedoucí muzea, pan Ondřej Rašín. Počátek prohlídky je v 16.00 hodin. Vstup členům ČGHSP zdarma.

Přednáška o rodových kořenech profesora Bedřicha Hrozného. Přednáší člen ČGHSP Pavel Hnízdil. Počátek přednášky je v 18.00 hodin. Vstup pro členy ČGHSP zdarma.

Z kapacitních důvodů prosíme zájemce, aby se registrovali předem do 15. ledna 2017 na telefon organizujícího: 777 659 029 nebo na mail: pavel.hnizdil(zavinac)volny.cz. Členský průkaz, prosíme, mějte s sebou.

8. února 2017 Zdeněk Chramosta: Československá námořní plavba 2. část

Autor Ing. Zdeněk Chramosta sloužil na lodích Československé námořní plavby, později i dalších rejdařů, jako strojník. Dosáhl hodnosti Marine Chief Enginer (1. strojního důstojníka). V druhé části svého poutavého vyprávění nás seznámí se zvyky a zážitky na československých námořních lodích.

22. února 2017 Tomáš Daněk: Spolek Vltavan

Dějiny Vltavanu (zal. 1871) a pražského Povltaví nám přiblíží dlouholetý člen spolku Tomáš Daněk, pamětník a nadšený příznivec rodopisu, historie a vlastivědy, badatel širokého záběru zájmů.

1. března 2017 Zdeněk Chramosta Pláč matky Čechie, 2. část

Autor Ing. Zdeněk Chramosta je dlouholetým členem a heraldikem naší ČGHSP. V pokračování dvoudílného cyklu se zaměří na konkrétní události a osudy české nobility následující po bělohorské porážce.

23. března Pavel Hnízdil: Cvočkáři v kraji Podbrdském.

Člen ČGHSP Pavel Hnízdil zve na přednášku o řemeslu svých předků do Muzea Josefa Václava Sládka ve Zbiroze. Před přednáškou je možno shlédnout stálou expozici muzea. Termín je středa v 15,15 hodin na Masarykově náměstí ve Zbiroze před budovou muzeaOd 17.00 hodiny bude následovat přednáška Pavla Hnízdila

5. dubna 2017 Roman Klimeš: Historie Podkarpatské Rusi

Autor Roman Klimeš je světově uzávaným vexilologem a heraldikem se širokým záběrem v dalších, příbuzných disciplinách. Seznámí nás s dějinami Podkarpatské Rusi od středověku.

12. dubna 2017 Tomáš Daněk: Bőhmerwald, Bőhmerwald, du bist mein Heimatland.

Autor Tomáš Daněk je nadšeným milovníkem rodopisu, historie a vlastivědy velmi širokého záběru. Je vnukem českého učitele Adolfa Daňka, který působil celý život v Pošumaví. Jeho vzpomínky o životě prostých šumavských Němců z doby před 1. světovou válkou autor zaznamenal a s nimi nás nyní seznámí.

17. května 2017 Karel Řezníček: Militaria

Na pomoc našim členům přichází Ing. Karel Řezníček. Vysvětlí nám pojmy a souvislosti z oboru vojenské historie, na které narážíme v našich pramenech.

31. května 2017 Martin Kučera: Profesor Tomáš Garrigue Masaryk v roce 1917

Autor PhDr. Martin Kučera, vysokoškolský profesor nás seznámí s politickou a organizační činností profesora Masaryka před sto lety. Po tzv. „Únorové revoluci“ roku 1917 byl v Rusku svržen carský režim. Nová ruská vláda tehdy souhlasila s výstavbou silného československého vojska z řad zajatých rakousko-uherských vojáků. Zásluhou naší zahraniční politické reprezentace se podařilo postavit brigádu, jíž bylo možno nasadit proti vojskům centrálních mocností.

Některou slunnou jarní sobotuJízda pražským „Semmeringem“. Člen společnosti Roman Bláha nás zve na komentovanou projížďku vlakem, z jehož oken si prohlédneme staré usedlosti pražské periferie. Nástup bude na v Praze na Smíchovském nádraží. Vhodné i pro rodiny s dětmi.

7. června 2017 Roman Bláha: Vyprávění o starých zemědělských usedlostech Prahy 5

Člen ČGHSP Roman Bláha je lokálním patriotem pražské čtvrti Košíře, jež vznikla jako předměstí při Plzeňské cestě. O její historii, stavebních proměnách, zemědělských usedlostech, význačných osobnostech a jiných zajímavostech dokázal sesbírat úctyhodné kvantum dat, o něž by se rád s námi podělil.


Vážení přátelé, sledujte internetové stránky naší společnosti www.genealogie.cz kvůli aktualizaci plánovaných akcí a také proto, že změna programu je vyhrazena. Na setkání s vámi se těší Pavel a Petr Hnízdilovi – organizující členové.

Pravidelné genealogické schůzky pořádané ČGHSP a nazývané podle dne konání "Středečníky" se konají vždy od 17.00 hodin v Praze 1, Revoluční ulici 5, pravé schodiště, skleněné dveře vpravo, další 2. dveře přes kuchyňku. Setkání genealogů s volnou debatou a libovolným příchodem začínají již v 16.00 hodin. Náplní schůzky obvykle bývá odborná přednáška spojená s následnou diskusí, její nedílnou součástí však bývá i výměna vlastních zkušeností. Členové ČGHSP mají při obsazení přednáškové místnosti přednost při sezení na židlích.

Středečníky zajišťuje člen Správního výboru ČGHSP Pavel Hnízdil

(pavel.hnizdil@volny.cz, telefon 777 659 029)


↑ na navigaci