Program přednášek Středečníků na II.pololetí 2014 - a opět v Revoluční!

10.09.14

Seznam přednášek Středečníků od září-prosince 2014. Potěšující je, že jsme se dohodli s MČ Praha 1, že bude možné opět využívat prostory v Revoluční ulici jako doposud.

Program Středečníků na 2. pololetí 2014

24. září 2014 Filomena Jičínská: Praha v proměnách času – úvod.

Zahajujeme seriál občasných besed o zaniklé staré Praze. V této úvodní části si povíme a na obrázcích a mapách názorně ukážeme rozlohu Malé Strany na vltavském levobřeží a přilehlého Smíchova (Újezdská brána, kostel sv. Filipa a Jakuba, okolí Anděla a část Košířského údolí).

 

8. října 2014 RNDr. Jana Möllerová, CSc.: Jména v botanice

Vždycky jsem chtěla mít možnost být co nejvíc v přírodě. Vzhledem k tomu, že jsem krátkozraká, tak to vyhrály rostliny. I když si jich všimnu až po chvíli, tak neuletí, neutečou.“ Nemůže být snad hezčí motto pro botaničku, pedagožku České zemědělské univerzity v Praze, fakulty lesnické a dřevařské, která nás seznámí s několika zajímavými příběhy z historie pojmenování rostlin.

 

22. října 2014 Pavel Hnízdil: Armádní generál Vojtěch Luža (1891–1944)

Připravili jsme pro vás vzpomínku na jednoho z nejstatečnějších velitelů československého domácího protifašistického odboje a jeho rodinu, která přinesla nejvyšší oběti na oltář svobody našeho národa. Generál Luža zahynul se svým pobočníkem, poručíkem Josefem Korešem před 70 lety v hostinci v Hříšti u Přibyslavi. Jejich životy však neukončily střely ze zbraní německých okupantů, ale českých protektorátních četníků. Součástí vzpomínky bude i volná diskuse k tématu. V průběhu přednášky budou promítány fotografie a skeny dokumentů, které dosud nebyly zveřejněny.

 

12. listopadu 2014 Mgr. Ladislav Rytíř: Stavby našich předků

Mgr. Rytíř je archeologem a tím i člověkem nejpovolanějším pro přednášku o způsobu výstavby příbytků i hospodářských staveb našich předků v raném novověku na základě soudobých archeologických objevů.

 

26. listopadu 2014 Helena Voldánová: Novinky rodopisného bádání na internetu.

Náhradní Středečník za neuskutečněný ze dne 28. května 2014. Ukázky hledání a využití dalších digitalizovaných archiválií. Novinky při prohlížení digitalizovaných matrik.

 

10. prosince 2014: Vánoční Středečník – opět Vánoce v literatuře.

Opakujeme úspěšný a znovu žádaný Středečník z roku 2011, kdy jsme si četli o tradicích Vánoc v české literatuře. Samozřejmě, že články budou jiné. K tomu si dáme cukroví, čaj a možná i trochu punče.

 

Pravidelné genealogické schůzky pořádané ČGHSP a nazývané podle dne konání "Středečníky" se konají vždy od 17.00 hodin v Praze 1, Revoluční ulici 5, pravé schodiště, skleněné dveře vpravo, další 2. dveře přes kuchyňku. Setkání genealogů s volnou debatou a libovolným příchodem začínají již v 16.00 hodin.

Náplní schůzky obvykle bývá odborná přednáška spojená s následnou diskusí, její nedílnou součástí však bývá i výměna vlastních zkušeností.

Středečníky zajišťuje členka Správního výboru ČGHSP paní Filomena Jičínská

(Jicinska.Filomena@seznam.cz, telefon 606 871 662)


↑ na navigaci