Program Středečníků 2. čtvrtletí 2016 (duben - květen)

11.02.16

Program Středečníků 2. čtvrtletí 2016 (duben - květen)

13. dubna 2016 Tomáš Kaňka: Československé prvorepublikové obranné pevnosti a pevnůstky

Dědeček Tomáše Kaňky se jako voják, sloužící za První republiky, podílel na budování pohraniční pevnosti Adam v Orlických horách. Tomáše to už jako malého kluka velice zajímalo a proto vznikl jeden z jeho celoživotních koníčků, o kterém Vám leccos prozradí.

27. dubna 2016 Pavel Hnízdil: Češi a Rakousko - uherské válečné námořnictvo 

 Naši kolegové Ing. Zdeněk Chramosta (námořní důstojník obchodní plavby) a Pavel Hnízdil, nadšený badatel v oblasti militarií, pro nás připravili dvoudílné vyprávění o historii českých námořníků a české námořní plavby. Tento první díl nás seznámí s obdobím Rakousko - uherského válečného loďstva do roku 1918.11. května 2016 JUDr. Lenka Nebeská: Porodní babičky a jejich řemeslo

Pravděpodobně jste četli v GHL článek paní JUDr. Nebeské o porodních babičkách. Ale protože všechno se do GHL nemůže vejít, bude nám tato naše kolegyně vyprávět o tom, co při pátrání po svých předcích ženského rodu a tomto povolání zjistila více. Máme se na co těšit

25. května 2016 Bláha Roman: Smíchov, Košíře, Motol - povodně motolského potoka a Pražské povstání v této lokalitě

Třetí a předposlední část historie těchto městských částí Prahy, která navazuje na oba předešlé Středečníky našeho člena Romana Bláhy.

Pravidelné genealogické schůzky pořádané ČGHSP a nazývané podle dne konání "Středečníky" se konají vždy od 17.00 hodin v Praze 1, Revoluční ulici 5, pravé schodiště, skleněné dveře vpravo, další 2. dveře přes kuchyňku. Setkání genealogů s volnou debatou a libovolným příchodem začínají již v 16.00 hodin. Náplní schůzky obvykle bývá odborná přednáška spojená s následnou diskusí, její nedílnou součástí však bývá i výměna vlastních zkušeností. Členové ČGHSP mají při obsazení přednáškové místnosti přednost při sezení na židlích.

Středečníky zajišťuje členka Správního výboru ČGHSP paní Filomena Jičínská

(Jicinska.Filomena@seznam.cz, telefon 606 871 662)


↑ na navigaci