Program středečníků na 1.pol. 2008

29.06.08

Datum

Téma

Autor

9.1.2008

Počátky a rozvoj tělovýchovy a Sokola v Českých zemích
(Autor - kustod Muzea tělovýchovy a Sokola v Tyršově domě v Praze)    

PhDr. Zdeněk Bartůněk

23.1.2008

Příčiny jevu, že prvními kapitalistickými podnikateli u nás byli cizinci a aristokraté

Ing. Václav Hásek

13.2.2008

Skalní poustevny a kostelíky v severních Čechách (Autor přednáší historii na Evangelické teologické fakultě UK a píše do různých knih a časopisů. Je jedním z kolektivu autorů Knihy o Břevnově)

PhDr.Michal Flégl

27.2.2008

Aktuální stav projektu Genea, rady začínajícím uživatelům programu BK, počítač a genealogie – diskuse nad problémy uživatelů

Skupina pro podporu počítačů v genealogii

12.3.2008

"O čem vyprávějí cechovní znaky v literátských kancionálech"
Je to téma týkající se především hudebního života koncem 15. a v 16. století, literátských bratrstev s částečným zaměřením na heraldiku.

PhDr. Dagmar Štefancová

26.3.2008

Velikonoce, jak se slavily před 100 lety

Filomena Jičínská

9.4.2008

Události na italské frontě a rozpad habsburské monarchie v roce 1918

Ing. Josef Fučík (1933), absolvent Vojenské akademie v Brně. Dlouhodobě se zabývá studiem středoevropského vojenství 19. a 20. století. Je autorem knih Soča (Isonzo) 1917, Piava 1918 Osmadvacátníci - Spor o českého vojáka 1. světové války 1914–1918 a spoluautorem publikace Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 1526–1918.Je jedním z kolektivu autorů Knihy o Břevnově)

Ing. Josef Fučík

23.4.2008

Diskuse, náměty a poradna na téma Zkušenosti z archivů, návrhy témat Středečníků na podzim 2008

14.5.2008

Svatodušní bouře - národ na křižovatce dějin.
Zajímavé téma revolučního roku1848 bylo v našich dějinách donedávna deformováno. Podobně jako Moravské Pole, Lipany, Zborov, nebo rok 1918, si zaslouží alespoň stručný nástin souvislostí bez zbytečných polopravd a krasomluvy.

Pavel Hnízdil

28.5.2008

Likvidace následků povodně 2002 na exponátech depozitáře Národního technického muzea v Praze na Invalidovně a zřízení nového depozitáře v Čelákovicích
(Ing. Josef Černý, ředitel depozitáře Národního technického muzea v Čelákovicích)

Ing. Josef Černý

    Změna programu vyhrazena


↑ na navigaci