Program středečníků na 1.pol.2009

03.01.09

 

Program středečníčků na 1. pololetí 2009

 

14. ledna 2009

Václav Kulle: Sklárny v Českém lese. Místa v okresech Tachov
a Domažlice, kde byly objeveny zbytky starých skláren.

28. ledna 2009

PhDr. Tomáš Weiser: Sociální dějiny českých zemí. Sociální dějiny
jsou poměrně mladý obor na pomezí mezi dějinami a sociologií;
dlouhá fáze osamostatňování počíná sporem o individualistické či
kolektivní pojetí dějin na přelomu 19. a 20. stol. a vrcholí ve Francii
založením školy Annales 1929–45.

11. února 2009

Mgr. Vlastimil Stenzl: Projekt „Genetika a příjmení“. Koordinátor
projektu „Genetika a příjmení“ z Kriminalistického ústavu seznámí
posluchače s prvními výsledky. Projekt je zaměřen především na porovnání
genetické příbuznosti ne příliš častých příjmení v české populaci.

25. února 2009

Ing. Dana Mesteková a Ing. Mgr. Martin Slaboch: Rodová setkání. Organizátoři
rodových setkání rodů Mesteků a Slabochů představí své zkušenosti
z průběhu rodových setkání a poučí, čeho se pro příště vyvarovat.

11. března 2009

Václav Kulle: Z Čech až na Hoher Dachstein. Životní osudy Friedricha
Simonyho, rodáka z Hrochova Týnce, který jako první prozkoumal
Alpy v okolí Hallstadtu a jako první na Hoher Dachstein vystoupil.

25. března 2009

Ing. Josef Fučík: Albánie a Srbsko za 1. světové války a 28. pluk
Rakousko-uherské armády. Znalec středoevropského vojenství
19. a 20. století a autor mnoha knih přiblíží posluchačům méně známe
skutečnosti z 1. světové války na Balkáně.

8. dubna 2009

Pavel Hnízdil: Češi a Slováci na obou stranách fronty 2. světové
války. Nástup hnědého moru na území našeho státu a osudy obou
národů ve 2. světové válce.

22. dubna 2009

Helena Voldánová: Zkušenosti z archivů a bádání z pohledu profesionálního
genealoga. Členka ČGHSP se při svém každodenním
bádání setkává s mnoha zajímavými zápisy v matrikách.

13. května 2009

Václav Kulle: Antisemitismus po česku. Okolnosti protižidovských
výstřelků v českých zemích.

27. května 2009

Tomáš Krůta a počítačová skupina ČGHSP: Genealogie a využití počítačů
při rodopisném bádání. Většina genealogů si již svou práci bez
počítače nedokáže představit. Nové možnosti využívání počítačů v genealogii a diskuze využití počítačů v genealogii.

Přednášky začínají vždy od 17.00 hodin v ulici Revoluční čp. 5 v Praze 1. Neformální setkání genealogů s volnou debatou a libovolným příchodem začíná již v 16 hodin.


Těšíme se!
Filomena Jičínská

 


↑ na navigaci