Program Středečníků na 1.pol.2010

09.12.09

Program středečníků na 1. pololetí 2010

13. ledna 2010 Anton  František Malinovský: Svobodný dům  v  Rakovníku, majitelé  a  jejich  heraldika. Přednáška pojedná o nevšedním, historicko-právním fenoménu - svobodný dům. Autor o něm pohovoří s poukazem na příběh takového domu, domu „U černého orla“ ve středočeském královském městě Rakovníku. Bude řeč o majitelích domu, ale hlavně o heraldice těchto majitelů. To    i proto, že všichni tito majitelé, když měl ještě dům status domu svobodného, měli právo užívat erb, byť se většinou jednalo o erbovní měšťany.

27. ledna 2010 Mgr. Miroslav Oliverius: Jak vydávat rodový časopis a jak napsat knihu o vlastním rodu. Dlouholetý kronikář rodu Oliveriusů, vydavatel časopisu „Oli-slova“ a autor knihy „Jsme jeden rod. Oliverius/Oliberius“ seznámí posluchače se svými bohatými rodopisnými zkušenostmi a poradí, jak vydat knižně vlastní rodovou historii.

10. února 2010 Mgr. Vlastimil Stenzl: Interpretace výsledků genetických analýz vybraných skupin jmenovců v rámci projektu Genetika a příjmení. Po velkém loňském zájmu o přednášku o postupu projektu „Genetika a příjmení“, do něhož se mnoho našich členů zapojilo, připravil pracovník Kriminalistického ústavu Praha seznámení s prvními výsledky zajímavého projektu.

24. února 2010 Rudolf Eisenhammer: O rodech pohodných neboli rasů či drnomistrů. Přednášející pocházející z rodu pohodných Eisenhammerů se těmto rodům mnoho let věnuje a přiblíží život příslušníků tohoto, dnes již neznámého, řemesla. Seznámí s rody pohodných se zvláštním zřetelem na západní Čechy a sousedícími oblastmi  severních a středních Čech.

10. března 2010 PhDr. Jiřina Langhammerová:  České zvyky v průběhu kalendářního rokuDr. Langhammerová je významnou etnografkou a pracovnicí Národního muzea a známou autorkou řady  knih z oblasti etnografie, např. Dějiny odívání - Lidové kroje z České republiky, České lidové kroje, Čtvero ročních dob v lidové tradici, Lidové zvyky atd.

24. března 2010 Ing. Jiří Řezníček: Vojenská služba v 18. století a vše kolem ní. Člen ČGHSP a pravidelný návštěvník Středečníků se věnuje vojenské historii a seznámí posluchače jak probíhala služba v armádě v 18. století.

14. dubna 2010 dubna   PhDr. Helena Mevaldová: Hospodaření domácností a lidová architektura v Čechách. Dr. Mevaldová je od roku 1996 kurátorkou národopisného oddělení Národního muzea - sbírky lidového bydlení, hospodaření, zemědělství a řemesel. Mimo jiné spolupracovala na projektu „Památkově hodnotná vesnická sídla v ČR(v r. 1998-1999) a „Památková dokumentace vesnických sídel v ČR(v r. 2001-2002).

28. dubna 2010 PhDr.Helena Šenfeldová: Věno a námluvy (dle zpracovaného archivního materiálu). Dr. Helena Šenfeldová je externí spolupracovnicí Národního muzea a připravila téma pro rodopisce velmi lákavé.

12. května 2010 května  Mgr. Monika Tauberová: Lidový šperk k obřadním příležitostem (narození, zásnuby, svatba apod.) Mgr. Tauberová je kurátorkou lidového textilu a šperku v národospisném oddělení Národního muzea. Byla autorkou výstavy Šperk a kroj, která se konala v Národopisném odd. NM v Praze, v letohrádku Kinských. Výstava byla věnována lidovým šperkům     a bižuterii Čech, Moravy a Slezska a krojovým lidovým textilním součástkám zdobených šperky.

26. května 2010 Ing. Mgr. Martin Slaboch: Vývoj pohřbívání v Čechách ve 20. a 21. století. Pohřební obřad se v posledních desetiletích v naší vlasti velmi proměnil. Mizí zvyky spojené s pohřbíváním a také způsoby pohřbívání v Čechách nemají v Evropě obdoby. Je známo, že jsme zemí s největším podílem zpopelnění a také „pohřbů“ bez obřadu.

Přednášky začínají vždy od 17.00 hodin v Revoluční ulici čp. 5 v Praze 1. Neformální setkání genealogů s volnou debatou a libovolným příchodem začínají již v 16 hodin. Těšíme se!


↑ na navigaci