Program Středečníků na 2. čtvrtletí 2013

03.03.13

27. března 2013 Mgr. Václav Šmerák: Mezi Vltavou a Sázavou

 Mgr. Šmerák je autorem almanachu Vzpomínky pamětníků na vystěhování obyvatel Neveklovska a Sedlčanska za II. světové války ve středních Čechách  a autorem knihy Toulky mezi Vltavou a Sázavou, která čtenáře provede po těchto historicky velice zajímavých místech.

 

10. dubna 2013 PhDr. Helena Šenfeldová: Domácí a domácká práce - historie a její vývoj

 Národopiskyně a členka ČGHSP dr. Helena Šenfeldová seznámí posluchače s dějinami a vývojem domácí a domácké práce na našem území.

 

24. dubna 2013 Pavel Hnízdil: Cestovatel Dr. Emil Holub a jeho rod (dokončení přednášky z 28. listopadu 2012)

 Vyprávění o cestách po jižní Africe a životě Dr. Emila Holuba (od Zambezi po konec života), ale také o nových objevech o rodu Holubů ze Šťahlav. Původní rodopisná práce Mgr. Jany Kopečkové ze SOA Plzeň o 5 generacích byla naším členem Pavlem Hnízdilem rozšířena o další tři generace k roku 1651. Autor předloží své poslední objevy z archivu. Dokončení životopisu. Druhá cesta do Afriky, výstavy ve Vídni a Praze, podzim cestovatelova života. Bohatá obrazová projekce.

 

 15. května 2013 Michal Vitanovský: O Řádu bílého lva a "Numismatické poklady ze zadního rohu šuplete"

 Zajímavá beseda s předním českým medailérem, a také naším členem, bude nejen o našem nejvyšším vyznamenání, ale posluchači si mohou přinést sebou skutečně své „poklady ze zadního rohu šuplete“ a autor přednášky se pokusí Vám o nich něco povědět.

 

 29. května 2013 Helena Voldánová: Tajemství kolem televizního seriálu Tajemství rodu…

 Členka Správního výboru ČGHSP, paní Helena Voldánová byla hlavním genealogickým poradcem při natáčení velmi sledovaného seriálu České televize „Tajemství rodu“. Na svém Středečníku bude vyprávět o zkušenostech a různých zajímavostech, se kterými se během dvou let práce na tomto seriálu setkala.

 

Pravidelné genealogické schůzky pořádané ČGHSP a nesoucí již tradiční název „Středečníky“ se konají vždy od 17.00 hodin v Praze 1, Revoluční ulici 5, pravé schodiště, skleněné dveře vpravo, další 2. dveře přes kuchyňku. Přijít si popovídat s lidmi podobných zájmů můžete již od16 hodin.

 

Středečníčky zajišťuje členka Správního výboru ČGHSP paní Filomena Jičínská. Email: Jicinska.Filomena@seznam.cz, mobilní telefon 606 871 662.

 Těší se na Vás Filomena Jičínská


↑ na navigaci