Program středečníků na 2. čtvrtletí 2018

04.02.18

Úterý 17. dubna 2018 (pozor, úterý!!!)

RNDr. Daniel Vaněk, PhD.

Autor je uznávaným specialistou v oboru forenzní genetiky.

V rámci přednášky budou posluchači seznámeni se současnými možnostmi využití genetické genealogie v kriminalistice, při zkoumání archaických kosterních pozůstatků nebo při bádání po minulosti rodu či celých národů. Posluchači se dále dozvědí, jakým způsobem můžeme pomocí genetiky zodpovědět otázky "Kde jsou moje genetické kořeny?", Kde ve světě žijí  příslušníci mého rodu?", Byl T. G. Masaryk potomkem Habsburků?", „Jsem vzdáleným potomkem Čingischána či Stalina?" nebo „Lze geneticky ověřit některé pasáže z Bible?“.

Středa 25. dubna 2018

Roman Klimeš

Vlajky, znaky a pečetě Podkarpatské Rusi od dob nejstarších až po dnešek. Autor je světově uznávaným specialistou v oboru vexilologie a příznivcem naší společnosti. Jeho přednáška volně navazuje na předešlé dvě, tematicky zaměřené na historii Podkarpatské Rusi.

Středa 16. května 2018

Gabriela Kalinová

Wolfgang Amadeus Mozart a Praha. Na počátku příspěvku přednášející pohovoří o Mozartově vztahu k českým hudebníkům v zahraničí a o důvodech jeho úspěchu v Praze (vysoká úroveň hudebního i divadelního života v Čechách, jeho vztah k pražským svobodným zednářům). V další části příspěvku se budeme věnovat Mozartovým pobytům v Praze a objektům, které s těmito pobyty přímo či nepřímo souvisely (bydliště jeho pražských přátel). Krátká informace bude věnována Mozartovým dílům, přímo souvisejícím s Prahou, místům, kde vznikla, popř. poprvé zazněla, a legendám spojovaným s jejich vznikem. Dále bude pojednáno o Mozartově smrti a pražském přijetí této zprávy a o jeho posmrtném životě v Praze – Mozartově kultu a o vzniku Mozartova památníku, který o pět let předběhl Mozartův pomník v Salcburku. Bude krátce pojednáno o Malostranském hřbitově jako místu posledního odpočinku Mozartových pražských přátel a známých. Zvláštní pozornost bude věnována vztahu Mozartovy rodiny k Praze – místě pobytu jeho dvou synů v dětství, a jejich pražskému pěstounovi – profesorovi Malostranského gymnázia Františku Xaverovi Němečkovi, autorovi prvního samostatného životopisu Wolfganga Amadea Mozarta. Bude také zmíněn pozdější vztah Mozartova syna, Františka Xavera Wolfganga Mozarta k Čechám (jeho pražské turné v roce 1820, místo jeho posledního odpočinku v Karlových Varech).

Autorka absolvovala Stavební fakultu ČVUT. Pracovala pak krátce jako výzkumnice a poté jako státní úřednice (m. ;j. v Kanceláři Akademie věd ČR), současně se věnovala kulturní činnosti. Řadu let je odbornou průvodkyní (zkoušky PIS) po památkách v Praze i v České republice, se zaměřením na dějiny, hudbu a literaturu. Pořádá přednášky v ČR a zahraničí, v poslední době zaměřené zejména na Mozarta a jeho rodinu (kontakty na Mozarteum v Salcburku). Publikuje a tlumočí z a do německého jazyka. Je členkou několika kulturních organizací a spolků v ČR a v Rakousku. Spoluzakladatelka Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova, autorka několika monografií o něm, včetně monografie „Mozartovi přátelé na Malostranském hřbitově“ (Svatobor 2009).

Středa 23. května 2018

Mgr. Jan Kahuda, PhD.

Přednášející je členem naší společnosti a též redakční rady našeho časopisu GHL. Profesí archivář v Národním archivu v Praze. Přednáška bude věnována osobnosti knížete Richarda von Metternich-Winneburg, syna rakouského státního kancléře, v letech 1860-1870 rakouského vyslance v Paříži. V přednášce bude představen Richardův životní příběh, zejména vzdělávací model, diplomatická kariéra, rodinný život a četné kulturní a charitativní aktivity, které realizoval společně se svou manželkou po odchodu z veřejného života.  

Středa 6. června 2018

Karel Egon Štech

Češtino! Braň se! Aneb o prznitelích jazyka mateřského v literatuře současné.

Autor, dlouhodobě působící jako redaktor a korektor mnoha periodik a nakladatelství, není v naší společnosti neznámým. Pamatujeme si jej z několika přednášek, např. o vynálezu fonografu nebo o poslechu londýnského rozhlasu v Protektorátu za 2. světové války.

Ve své přednášce nás humorným způsobem seznámí s jazykovými prohřešky a zvěrstvy, kterých se současní autoři a překladatelé dopouštějí.


↑ na navigaci