Program Středečníků na 2. čtvrtletí 2019

15.01.19

PROGRAM STŘEDEČNÍKŮ VE II. KVARTÁLU 2019

Duben

♦ Pozor čtvrtek 11. dubna

Mg. Tomáš Bursík: Archiv bezpečnostních složek ČR.

Naše rodopisné a životopisné práce mohou být obohaceny o fakta z archivních fondů, které jsou od roku 2005 otevřeny široké veřejnosti. O práci této instituce, fondech, které spravuje a o našich badatelských možnostech bude přednášet pracovník ABS, vedoucí oddělení agendy zákona č. 262/2011 Sb.

 

♦ Středa 24. dubna

PhDr. Petr Nohel: Heraldika, šlechtické tituly, církevní heraldika.

Projevy titulatury v heraldickém zobrazení. Jak správně vytvořit erb. Může mít ještě dnes někdo svůj erb?

Přednáška seznamuje účastníky se základy heraldiky a objasňuje odlišnosti ve znacích jednotlivých stupňů šlechtické i církevní titulatury. Stranou nezůstává ani otázka současných možností nabytí a užívaní znaku.

Autor pracuje v Odboru pro vědu a výzkum Rektorátu UK v Praze.

 

Květen

♦ Středa 15. května

Mgr. František Trávníček: Československé zahraniční dobrovolnické vojsko (legie).

Vojenský historik nás seznámí s historií Československých legií a jejich podílu na vzniku Československé republiky.

Autor přednášky je absolventem Vysoké vojenské pedagogické školy v Bratislavě 1990, soukromý badatel v oboru regionální vojenské historie Břeclavska v rámci projektu Komunitního centra pro válečné veterány v Brně. Je též autorem tří publikací s vojenskou historickou tématikou. V minulosti pracoval jako koordinátor péče o válečné veterány II. světové války z ČR.

 

♦ Středa 29. května

Ing. Zdeněk Chramosta: Smiřičtí a další rody ze Smiřic.

Autor je členem naší společnosti. V nedávné minulosti pro nás připravil několik velmi poutavých přednášek. Přispívá do našeho časopisu. Zabývá se především heraldikou a nobilistikou. Jako jeden z mála ve svém oboru kreslí znaky ručně.

Jeho přednáška nás přenese do Smiřic ve východních Čechách. Budeme si povídat o rodech a rodinách, které žili v tomto městě, jejich historii a heraldických znacích které užívali. Smiřičtí se například málem stali vladaři Českého království. Šternberkové mají zase jeden z nejkrásnějších  českých znaků. Také si povíme o tom, proč mají Smiřice ve znaku most a čtyřlístek a mnoho dalších zajímavostí.

 

Červen

♦ Středa 12. června

Tomáš Daněk - Pavel Hnízdil: Po svatém Jakubu L. P. 1419 ...

Přednáška je připomínkou 600. výročí úmrtí krále Václava IV. a událostí, které následně naplnily čas. Nerovnoměrný vývoj dovedl tehdejší českou společnost až na práh občanské války. Tomáš Daněk je členem spolku Vltavan a příznivcem naší společnosti. Je též autorem několika přednášek a článků v časopisu GHL. Pavel Hnízdil je členem Správního výboru naší společnosti a organizátorem periodických setkání členů. Je autorem mnoha přednášek a článků v časopisu GHL.


↑ na navigaci