Program Středečníků na 2. pololetí 2017 - Aktualizováno

25.10.17

Program Středečníků na 2. pololetí 2017

Středa 6. září 2017 prof. ThDr. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.: Česká a světová teologie v rozmezí let 1871–1950 a "evoluční vznik člověka".

Autor přednáší na Univerzitě Karlově v Praze a Palackého univerzitě v Olomouci. Jeho přednáška pojednává především o složitém procesu recepce transformistického pojetí vzniku člověka ze strany katolické teologie, světové i české, v rozmezí let 1871–1950. Volně navazuje na letošní lednovou přednášku, v níž nás profesor Pospíšil seznámil s v&yac ute;vojem nejstarších forem lidského druhu (nálezy v Africe - Čadu, Affaře a Olduwaji). Asi nás nyní překvapí svými nejnovějšími objevy: teologie jako seriózní věda nikdy nebyla odpůrcem teorie mezidruhové transformace. Závěr přednášky věnujeme dotazům a diskusi.

 

Středa 4. října 2017 Ing. Zdeněk Chramosta: Císařovna Marie Terezie (1717–1780)

Od narození Marie Terezie uplynulo letos 300 let. Tato jediná žena na habsburském trůnu a jediná česká královna – panovnice je obklopena spoustou mýtů a legend. Jako manželka římského císaře je nazývána též císařovnou. Historky, které kolovaly o této vladařce s hlubokýma pomněnkovýma očima, jsou dodnes předmětem odborných diskusí i povídání u piva. Povězme si něco o ní, jejím životě i reformách a vůbec o době, ve které žila a panovala.

Středa 11. října 2017 Pavel Hnízdil: Vojenská minulost našich předků

Tento středečník věnujeme zejména těm našim členům, kteří potřebují pomoct s postupy a řešením vojenské minulosti svých předků, kteří sloužili v armádě v dobách posledních desetiletí existence Rakouska-Uherska. Budeme se bavit o konkrétních příkladech. Formou diskuse a kolektivní inteligence si navzájem vyměníme své zkušenosti. Své písemné a fotografické materiály, jejichž výklad nezvládáte, mějte s sebou. Ještě lepší bude, když je oskenujete a přinesete v elektronické podobě, bude je tak možno promítnout na plátno.

 Středa 15. listopadu 2017 Roman Klimeš Historie Podkarpatské Rusi od 1914 do dnešních dnů

Autor se ve svém výkladu zabývá historií této malé země, od vypuknutí I. světové války v červenci 1914. Ukazuje na utrpení obyvatel válečnými útrapami, nedostatkem potravin, jakož i sbratřování s vojáky ruské carské armády. Taktéž se zmiňuje i o mstě rakousko-uherských orgánů po ústupu ruské armády.

Hlavní část přednášky se věnuje Podkarpatské Rusi pod československou správou od roku 1919 do roku 1939. Poukazuje na důvody a příčiny, které vedly k začlenění této země do svazku československého státu, jakož ale i na nesplněné československé sliby v otázce autonomie, ke které bylo Československo dle mezinárodních dohod povinováno. To se stalo až na podzim roku 1938, po takřka 20leté prodlevě, ale v tuto dobu již nabývají na Karpatské Ukrajině síly nevěřící v upřímnost československých orgánů. Dochází k rozepřím různých autonomistických směrů a k napětí v této zemi. Konečně se 12. února 1939 konají volby do zemského sněmu, ale jeho zasedání je odkládáno. A když konečně sněm zasedá, je již pozdě. Československo se rozpadlo (nezávislost Slovenska), a zbytek státu (Čechy a Morava) jsou obsazeny německým vojskem. Symbolické vyhlášení nezávislosti Karpatské Ukrajiny dne 15. března 1939 je jen výkřikem do prázdna. Maďarská okupace v letech 1939–1944 je jen předzvěstí horších časů, nastávajících po obsazení země Sovětskou armádou. Československá nemá sílu, ale ani vůli tuto zemi opětovně začlenit do svého státu. Zakarpatská Ukrajina (jak se nyní zem nazývá) je začleněna do Sovětského svazu. Rozpad Sovětského svazu v roce 1992 přináší naději, ale tehdejší Československo nemá zájem o tuto zemi, rozpadem Československa v roce 1992 naděje na opětovné spojení končí. Země se jako Zakarpatská oblast stává součástí nezávislé Ukrajiny. Ukrajinská vláda potlačuje veškeré snahy o autonomii, Ukrajina je centralistickým státem.

Středa 22. listopadu 2017 Mgr. Jaroslav Čada Muži z východních Čech na sočské frontě v 1. světové válce

Mgr. Jaroslav Čada, je členem ČGHSP, kterého rodopis přivedl k pátrání po zapomenutých osudech vojáků z Českých zemí v 1. světové válce.

Přednáška bude zaměřena na působení vysokomýtského c. a k. pěšího pluku č. 98 v 1. světové válce, konkrétně na sočské frontě v letech 1916–1918. Přednášejícímu se podařilo spojit deníky prostého vojáka s fotografiemi jeho kamaráda, významného portrétisty a v době 1. sv. války válečného fotografa. Dochované materiály tvoří soubor mimořádné historické a výpovědní hodnoty o životě našich předků v pekle zákopové války. Závěrečná část vystoupení je věnována současným místům a památkám na vojáky z Českých zemí na území dnešního Slovinska.

Středa 6. prosince 2017 Předvánoční posezení genealogů a heraldiků

Vážení přátelé, členové i příznivci naší společnosti. Rok 2017 nám pomalu skončí. Tak jako vloni, i letos v tento adventní čas vás zveme na Plyšový nostalgický večer, kde si připomeneme písničky z doby mládí našich prarodičů. Tehdy se Evropa, poznamenaná hrůzami 1. světové války, probouzela z vražedného deliria. Ve snaze zapomenout, zkracovala děvčatům vlásky a sukénky a natruc valčíku tančila foxtrot. Kdo si dnes ještě vzpomene na jména tehdejších skladatelů a interpretů umělecké avantgardy – lehké múzy? Ukázky písniček z oné doby (nahrané ze standardních desek na 78 otáček) vám představí a bude se na vás těšit váš dý-džej Pavel Hnízdil.

Vážení přátelé, sledujte internetové stránky naší společnosti www.genealogie.cz kvůli aktualizaci plánovaných akcí a také proto, že změna programu je vyhrazena. Na setkání s vámi se těší Pavel a Petr Hnízdilovi – organizující členové.

Pravidelné genealogické schůzky pořádané ČGHSP a nazývané podle dne konání "Středečníky" se konají vždy od 17.00 hodin v Praze 1, Revoluční ulici 5, pravé schodiště, skleněné dveře vpravo, další 2. dveře přes kuchyňku. Setkání genealogů s volnou debatou a libovolným příchodem začínají již v 16.00 hodin. Náplní schůzky obvykle bývá odborná přednáška spojená s následnou diskusí, její nedílnou součástí však bývá i výměna vlastních zkuše ností. Členové ČGHSP mají při obsazení přednáškové místnosti přednost při sezení na židlích.

Středečníky zajišťuje člen Správního výboru ČGHSP Pavel Hnízdil

(pavel.hnizdil@volny.cz, telefon 777 659 029)

 

 


↑ na navigaci