Program Středečníků na 2.pol.2010

22.09.10

Program středečníků na 2. pololetí 2010

22. září 2010 Pavel Hnízdil: „Nástup Lucemburků na český trůn, který byl důsledkem francouzské politické expanze“

Člen ČGHSP Pavel Hnízdil připravil přednášku o nástupu Lucemburků na český trůn v roce 1310.  Letos je to tedy 700 let, kdy se stal českým králem Jan Lucemburský  (1296-1346). Lucemburkové byli druhou českou královskou dynastií. Zemím Koruny české vládli v letech 13101437.

 

13. října 2010 od 17 hodin

Mgr. Tomáš Kotrlý Th.D.: „Centrální databáze hřbitovů v ČR“

Pracovník Ministerstva pro místní rozvoj ČR a znalec hřbitovů i pohřbívání Tomáš Kotrlý přiblíží vznik a význam centrální databáze hřbitovů. Osnova: 1. Databáze hřbitovů jako bodů zájmu pro SmartMaps a jiné GPS navigace 2.  Interaktivní mapová databáze pohřebišť 3.  Publikace Přehled veřejných a neveřejných pohřebišť v ČR 4. Spolupráce mezi MMR             a ČGHSP na aktualizaci databáze.

 

27. října 2010 Anton František Malinovský: „Držitelé paláce Platýz a jejich heraldika“

Přednáška bude věnována bývalému staroměstskému paláci Platýz, ze kterého se stal po přestavbě první činžovní dům v Praze. Dům se pak také stal druhým komerčně nejlukrativnějším objektem. V přednášce bude pojednáno o všech doložených majitelích domu a hlavně o jejich erbech. Bude řeč i o pamětihodnostech Platýzu (nejstarší dopravní značka v Praze, nájemník a libretista Mozartova Dona Giovanniho - Lorenzo da Ponte atd.). 

 

10. listopadu 2010 PhDr. Jaroslav Šulc: „Využitelnost farních archivů při rodopisném bádání“

Ředitel Státního okresního archivu Praha-západ PhDr. Jaroslav Šulc přiblíží rodopiscům zajímavosti, které skrývají farní archivy.

 

 

24. listopadu 2010 Anton Uhnák: „Rodopis v Japonsku“

Pan Anton Uhnák je znalec asijské genealogie a podílel se na vydání knihy Výzkum rodové linie, kterou napsal japonský genealog Masacacu Jonanime. Kniha vyšla letos v nakladatelství Ideál.

Rokmen zaznamenává historii lásky rodičů v průběhu po sobě jdoucích generací..

8. prosince 2010 A.F. Malinovský:Vývoj erbu knížecího rodu Paarů

 

Přednášky začínají vždy od 17.00 hodin v Revoluční ulici čp. 5 v Praze 1, pravé schodiště. Neformální setkání genealogů s volnou debatou a libovolným příchodem začínají již v 16 hodin. Těšíme se!                                           Filomena Jičínská


↑ na navigaci