Program Středečníků na II.pololetí 2012

14.08.12

 

26. září 2012

Jiří Klán (člen ČGHSP): Ukrajinská emigrace v Československu

Historie ukrajinské emigrace v Československu. Příchod ukrajinských emigrantů do prvorepublikového Československa, jejich život a vliv na ukrajinské emigrantské hnutí           v celosvětovém měřítku. Nejvýznamnější osobnosti ukrajinské emigrace v Československu. Muzeum Ukrajinské emigrace v Praze. Vliv ukrajinských emigrantů a jejich životní osudy do roku 1948. Současný stav a situace.

 

10. října 2012

Tomáš Herajt (člen ČGHSP): Policie a četnictvo

Exkurs do historie bezpečnostních sborů (policie, četnictvo, SNB) na území České republiky od roku 1850 do současnosti. Ve své přednášce se přednášející zaměří zejména na personální vývoj bezpečnostních sborů a představí své dosavadní zkušenosti s pátráním po konkrétních osobách sloužících u bezpečnostních sborů. Svou přednáškou by tak rád posloužil zejména těm, kdo mají mezi svými předky četníka, policistu nebo příslušníka SNB.

 

24. října 2012

PhDr. Karel Sklenář, DrSc. (člen ČGHSP): Archeolog P. Václav Krolmus a jeho rod

P. Václav Krolmus (1790–1861) patří k nejzajímavějším postavám v dějinách české archeologie. Byl typickým představitelem romantismu ve vědě, ale zároveň vynikajícím praktikem a zakladatelem terénní archeologie v Čechách. Pocházel z kraje mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví a prožil pestrý život, v němž nechybí ani věznění za revoluční činnost v roce 1848. Jeho objevitelská archeologická práce zahrnovala téměř celé střední Čechy.

 

14. listopadu 2012

akademický sochař Michal Vitanovský (člen ČGHSP): Heraldická témata v práci současného medailéra

Zemská, církevní a rodová heraldika se objevuje v zakázkách mnoha současných medailérů. Bývá poučné sledovat, jak se s takovým úkolem vypořádávají. Ke zkoumání výsledků nabízí akad. sochař Michal Vitanovský svou práci.

 

28. listopadu 2012

Pavel Hnízdil (člen ČGHSP): Cestovatel MUDr. Emil Holub (1847–1912) a rod Holubů

Přednáška je k letošnímu 110. výročí úmrtí MUDr. Emila Holuba a přinese rodopisnou zprávu a životopis jednoho z největších českých cestovatelů, jenž je významem pro světovou vědu     a poznání srovnáván s takovými velikány, jako byli sir David Livingstone nebo Charles Darwin. Uvedeny budou zajímavosti z jeho dvou velkých cest do Afriky. Pro názornost je připraveno velké množství obrazového materiálu, který bude promítán.

 

12. prosince 2012

Vánoční Středečník, tentokrát zaměřený na hudbu

Povídání o vánoční hudbě. Uslyšíte ukázky známých i méně známých vánočních písní a koled (J. J. Ryba – Česká vánoční mše, Adam Michna z Otradovic – Chtíc, aby spal…, Tichá noc ad.). Připravila Filomena Jičínská.

 

Pravidelné přednášky pořádané ČGHSP, kterým podle dne konání říkáme tradičně „Středečníky“, se konají vždy od 17.00 hodin v Praze 1, Revoluční ulici 5, pravé schodiště, skleněné dveře vpravo, další 2. dveře přes kuchyňku. Neformální setkání genealogů s volnou debatou a libovolným příchodem začínají již v 16.00 hodin.

Program Středečníků zajišťuje členka Správního výboru ČGHSP paní Filomena Jičínská (e-mail: Jicinska.Filomena@seznam.cz, mobilní telefon: 606 871 662).

Srdečně zveme a těšíme se na Vás!

Filomena Jičínská


↑ na navigaci