Program Středečníků na II.pololetí 2013

03.09.13

Program Středečníků na 2. pololetí roku 2013

25. září 2013 Gabriela Kalinová: Malostranský hřbitov, jeho historie a pohřbené osoby

Paní Gabriela Kalinová se věnuje publikační a badatelské činnosti o Malostranském hřbitovu v Praze. Spolupracuje s podobnými sdruženími, spolky, doma i v zahraničí. Velmi uvítá, pokud členové, kteří na tomto hřbitově mají pohřbené své předky nebo příbuzné, jí předají jejich data, která sdružení soustřeďuje, protože přesné záznamy o pohřbených se nedochovaly. Více o občanském sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova najdete na www.malostranskyhrbitov.cz.

9. října 2013 Pavel Hnízdil: Stará, natoč gramofon!

Nejstarší historie reprodukce zvuku. Při přednášce budou reprodukovány staré šelakové gramofonové desky ještě z doby Rakousko-Uherska na gramofonu s troubou.

23. října 2013 prof.  PhDr. Dobrava Moldanová, CSc.: Naše příjmení

Prof. PhDr. Dobrava Moldanová, CSc. je univerzitní profesorkou dějin české literatury a působí na katedře bohemistiky na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Oblastí jejího odborného zájmu je česká próza 20. století a literatura psaná ženami, vedle toho se zabývá problematikou českých příjmení. Rodopisci ji znají především jako autorku knihy „Naše příjmení“.

13. listopadu 2013 PhDr. Jarmila Tinlová: Grafologie

 

Členku ČGHSP PhDr. Jarmilu Tinlovou přivedl zájem o psychologii ke studiu grafologie a neverbální komunikace a v posledních letech přibyla k její odbornosti ještě genealogie, která jí poskytla informace při vyhledávání předků vlastního rodu. Poznatky získané při studiu grafologie, neverbální komunikace     a genealogie si rozšířila mnohaletou praxí a o těchto tématech publikovala řadu článků.

 

27. listopadu 2013 PhDr. Petr Kreuz, Dr., Ph.D.: Kouzelnické a čarodějnické procesy v českých zemích a ve střední Evropě

Archivář PhDr. Petr Kreuz je přední český právní historik, který získal mimořádné uznání mj. za zkoumání právní nauky prof. Hanse Kelsena, tvůrce rakouské spolkové ústavy. Za účasti prof. Dr. Herberta Schambecka, bývalého předsedy Spolkové rady obdržel PhDr. Petr Kreuz, Dr., dne 1. března 2013 v rakouské rezidenci Rakouský čestný kříž za vědu a umění.

11. prosince 2013 PhDr. Marie Hakenová-Ulrichová: Vánoční hudba včetně vzpomínek z dětství

PhDr. Marie Hakenová-Ulrichová je osobností české kulturní i politické scény a je dcerou slavných rodičů – herečky Marie Glázrové a operního pěvce Eduarda Hakena. Vystudovala filmovou a televizní dramaturgii na pražské FAMU. Po ukončení studií nastoupila do televize. Nejprve působila jako dramaturgyně dabingu, později přešla do hudební redakce. Podílela se na přípravách baletů, oper či hudebních cyklů pro děti, připravovala hudebně publicistické magazíny, přenosy vážné hudby apod. V roce 1991 přešla do Akademie věd, kde vedla tiskový odbor a zároveň se stala členkou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Pravidelné genealogické schůzky pořádané ČGHSP a nesoucí již tradiční název „Středečníky“ se konají vždy od 17.00 hodin v Praze 1, Revoluční ulici 5, pravé schodiště, skleněné dveře vpravo, další 2. dveře přes kuchyňku.

Těší se na Vás Filomena Jičínská


↑ na navigaci