Program Středečníků na I.pololetí 2013

13.01.13

Program Středečníků na 1. čtvrtletí 2013 

23. ledna 2013 Panelová diskuse na téma: Moje zkušenosti z pátrání po předcích

Tento způsob volně vedené besedy byl mnohými členy opět požadován a proto prosíme posluchače, aby si připravili své připomínky a dotazy. Beseda bude uvedena pouze úvodním slovem a dál bude za organizovaného vedení pokračovat samotnými účastníky.

 

13. února 2013 Ing. Jiří Řezníček: Šestá koalice proti Napoleonovi

Ing. Řezníček je dlouholetým členem ČGHSP, který se specializuje na vojenskou tématiku a zejména období Napoleonských válek. V těchto letech si připomínáme 200. výročí známých napoleonských bitev, proto jeho přednáška bude jistě velice zajímavá pro mnoho badatelů.

 

27. února 2013 Mgr. Vlastimil Stenzl: Genetické testování původu jedinců a jeho využití při hledání geografické polohy původních populací

Genetická analýza  chromozomu v sobě skrývá nové možnosti získávání  informací o biogeografickém původu jeho nositele. Díky pokroku v genetických analýzách je možné provádět stále jemnější testování  biogeografického původu a to až do úrovně regionů. Ve spojení s mužskými příjmeními je potom tento typ genetické analýzy hojně využíván pro geneticko-genealogické testování. Dostupnost těchto metod tak dnes již umožňuje širokému okruhu zájemců ověřit si pomocí vědeckých metod teorie o svém původu. Komplexní zkoumání na tomto poli je však limitováno dostupností dobrovolníků ochotných poskytnout svůj biologický materiál pro testování. Spojením genetických a genealogických přístupů je možné mapovat složení původních (zakladatelských)  a současných populací. 

 

13. března 2013 PhDr. Marie Hakenová-Ulrichová: Hudba našich předků - zrušeno ze zdravotních důvodů, bude stanoven jiný termín

PhDr. Marie Hakenová-Ulrichová (dcera operního pěvce Eduarda Hakena a herečky Marie Glázrové) je absolventkou FF UK a FAMU, scenáristkou, dramaturgyní a novinářkou. Mezi lety 1994-2000 byla členkou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Od roku 2000 pracuje jako nezávislá scénáristka, dramaturgyně a novinářka. 

 

Pravidelné genealogické schůzky pořádané ČGHSP a nesoucí tradiční název „Středečníky“ se konají vždy od 17.00 hodin v Praze 1, Revoluční ulici 5, pravé schodiště, skleněné dveře vpravo, další 2. dveře přes kuchyňku. Přijít si popovídat s lidmi podobných zájmů můžete již od 16 hodin.

Těší se na Vás Filomena Jičínská

 


↑ na navigaci