Program Středečníků na I.pololetí 2014

26.01.14

Program Středečníků na 1. pololetí 2014

 

8. ledna 2014 Jiří Klán: Královský hvozd - rychta stachovská

 Královským hvozdem bylo do roku 1848 nazýváno území nejsevernější části Šumavy, zabírající pruh půdy v průměrné šíři 20 kilometrů jižně od Nýrska, stále při Bavorské hranici, dřívějšími soudními sousedními okresy hartmanickým a kašperskohorským až k hranici dřívějšího okresu prachatického. Zahrnovalo tehdy obce Svatá Kateřina, Hamry, Hojsova Stráž, Zejbiš, Zhůří, Kochanov, Stodůlky a Stachy. Stachovská rychta, jedna z těchto oblastí, je z genealogického a historického hlediska velice zajímavým místem, které rozhodně stojí za zmínku.

22. ledna 2014 Jaroslava Paulusová: Vystěhovalectví z Vysočiny do USA a naši krajané v Americe

Paní Paulusová navštívila na podzim r. 2013 USA na pozvání tamější československé genealogické společnosti CGSI, která pořádala v Chicagu svoji konferenci. Na konferenci zaznělo množství přednášek jako např. jak bylo osídlováno Chicago českými přistěhovalci, co vypovídají lodní seznamy a jak je lze využít při bádání o českých předcích. Sama měla přednášku a promítání o vystěhovalectví z Vysočiny pro skupinu českých potomků z těchto míst. Třídenní konferenci předcházel jednodenní zájezd po stopách českého osídlení Chicaga. Kromě toho se ještě zúčastnila setkání české menšiny v Milwaukee a navštívila genealogické centrum v Salt Lake City v Utahu, kde shromažďují genealogická data z celého světa. Kromě zážitků si přivezla i řadu fotografií a nějaké dokumenty.

 

12. února 2014 PhDr. Lubomír Procházka, CSc.: Bydlení našich předků. Způsob bydlení na vesnici v 18. – 19. st., včetně vývoje interiéru lidového obydlí a jeho prezentace v muzeích v přírodě v ČR.

Dr. Lubomír Procházka je vedoucím Muzea vesnických staveb středního Povltaví na Vysokém Chlumci u Sedlčan a externě přednáší na Ústavu etnologie FF UK. Více o skanzenu najdete na: www.vysokychlumec.eu/skanzen/

26. února 2014 Stanislav Motl: Lidický vrah

Je Štědrý den roku 1942. Z Makotřas kráčí v hlubokém sněhu muž. Vrací se po letech do své  rodné obce. Vrací se do Lidic. A netuší, že ho čeká největší šok jeho života. Netuší totiž, že jeho vesnice už neexistuje… Osudy Františka Saidla z Lidic, muže, který byl krátce před vyhlazením jeho rodné obce 10. června 1942, Lidic odsouzen za zabití svého syna. Paradoxně tak, jako jediný z lidických mužů, kteří v době nacistické okupace trvale žili v Lidicích, přežil válku. Přednáška poprvé seznamuje veřejnost s nově objevenými vyšetřovacími spisy Františka Saidla a rovněž mapuje jeho poválečné osudy až do jeho smrti.

Novinář a spisovatel Stanislav Motl je znám zejména knihami s historickou tématikou, které se převážně týkají 2. světové války a televizními reportážemi pro investigativní pořad Na vlastní oči televize Nova. Na Českém rozhlasu 2 - Praha je autorem pořadu nazvaného Stopy, fakta, tajemství, odvysíláno bylo přes 170 dílů.

12. března 2014 Pavel Hnízdil: profesor Bedřich Hrozný (1879-1952)

Světově proslulý český lingvista, historik a archeolog. Za 1. světové války sloužil ve vojenském skladišti ve Vídni. Ve volných chvílích se zabýval tajemstvím klínopisných tabulek nalezených v Turecku. Podařilo se mu učinit převratný objev - rozluštil jazyky, jimiž se hovořilo ve starověké říši Chettitů. Rozpoznal, že jsou původu indoevropského, příbuzné oběma velkým podskupinám - západní i východní, tedy i jazykům slovanským.

 

26. března 2014 Panelová diskuse o zkušenostech z bádání (vedení diskuse Filomena Jičínská).

Prostor ke vzájemným kontaktům a předávání poznatků při hledání předků. Badatelé mohou přednést své zkušenosti a zajímavosti.

9. dubna 2014 PhDr. Martin Šámal: Archiv Náprstkova muzea

PhDr. Martin Šámal je archivářem Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur, které sídlí na Betlémském náměstí v Praze 1. Dr. Šámal je autorem knihy Emil Holub. Cestovatel – etnograf – spisovatel (Praha 2013) a do našeho časopisu přispěl příběhem černošky Belly, kterou Holub ze své cesty přivezl. Náprstkovo muzeum spravuje rozsáhlý archiv cestovatelů, který mohou využít i genealogové. Archiv Náprstkova muzea v Praze je u široké veřejnosti stále málo známý i využívaný. Představuje soubor téměř 200 bm archivních dokumentů převážně z druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století. Vedle rozsáhlé pozůstalosti rodiny Vojty Náprstka je archiv unikátní sbírkou osobních pozůstalostí našich cestovatelů (Holub, Frič, Hloucha), vědců (Hrozný, Stuchlík), ale obsahuje též velmi rozsáhlou dokumentaci přibližující život našich krajanů v zahraničí. K raritám archivu patří též sbírka 320 výstřižkových knih, tzv. scrap-books, v nichž jsou shromážděny články z dobových periodik k nejrůznějším tématům.

23. dubna 2014 PhDr. Petr Kreuz: Michael Kunze, nejproslulejší žijící literát narozený v Praze

Pražský rodák Michael Kunze (nar. 9. XI. 1943) je světově proslulým německým muzikálovým libretistou, písňovým textařem, prozaikem a dramatikem. Je držitelem 56 zlatých a 23 platinových desek, ceny Grammy a mnoha dalších uměleckých ocenění. Jako takový je v současné době také nejproslulejším žijícím literátem narozeným v Praze. Vedle toho je také uznávaným právním vědcem, resp. právním historikem a specialistou na problematiku dějin čarodějnických procesů. Přednáška bude věnována pražským kořenům M. Kunzeho, k nimž se po celý svůj život otevřeně hlásí, a právněvědnému, resp. právněhistorickému dílu M. Kunzeho, a to se zvláštním zřetelem k jeho pracím věnovaným dějinám raně novověkých čarodějnických procesů v Bavorsku.

14. května 2014  Pavel Hnízdil: Vzpomínky legionářů Náš Císař Pán, už nás svolává ...

Ke stému výročí od zahájení 1. světové války jsme zařadili vyprávění o osudech českých vojáků bojujících na obou stranách fronty.  Bude doplněno promítáním obrazového materiálu z jejich pozůstalostí. Volná diskuse.

 

PŘESUNUT NA KONEC ROKU Helena Voldánová: Novinky rodopisného pátrání na internetu

Opět se vracíme k tématu pátrání v archivních materiálech pomocí internetu. Ukážeme si změny a novinky na stránkách jednotlivých archivů a nové možnosti pátrání v dalších archivech.

  

Naučné vycházky:

Sobota 5. dubna 2014 v 10.00 hodin prohlídka Malostranského hřbitova na Smíchově. Průvodce Ing. Gabriela Kalinová ze Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova. Sraz na tramvajové zastávce Bertramka.

Malostranský hřbitov byl založen v roce 1680 za morové epidemie a patřil nejprve k malostranskému kostelu sv. Václava, který byl zbořen v 18. století. Na hřbitově se pohřbívalo do konce 19. století a bylo zde pohřbeno mnoho osobností našich dějin. Sdružení vydalo v roce 2012 publikaci Heraldické památky Malostranského hřbitova v Košířích (31 stran). O činnosti sdružení se dozvíte na: www.malostranskyhrbitov.cz

Neděle 1. června 2014 ve 14.00 hodin komentovaná prohlídka kostela sv. Jakuba Staršího ve Zbraslavi. Průvodce PhDr. Martin Šámal. Sraz před kostelem.

Prohlídka přiblíží historii kostela, zaměří se na stavebně historický vývoj, ale také inventář kostela, zajímavosti vnitřního vybavení a představení zdejších uměleckých děl (Zbraslavská Madona, Brandl, Škréta, Piazzetta, Platzer). Pozornost bude věnována také významu kostela a funkci v rámci bývalého cisterciáckého kláštera. Závěr prohlídky bude věnován stručnému úvodu do problematiky královských pohřbů ve Zbraslavi, spojenému s prohlídkou schránek, kde se přechovávaly královské ostatky.

 

Pravidelné genealogické schůzky pořádané ČGHSP a nesoucí dlouhé roky název "Středečníky" se konají vždy od 17.00 hodin v Praze 1, Revoluční ulici 5, pravé schodiště, skleněné dveře vpravo, další 2. dveře přes kuchyňku. Setkání genealogů s volnou debatou a libovolným příchodem začínají již v 16.00 hodin.

Náplní schůzky obvykle bývá odborná přednáška spojená s následnou diskusí, její nedílnou součástí však bývá i výměna vlastních zkušeností.

Středečníčky zajišťuje členka Správního výboru ČGHSP paní Filomena Jičínská

(Jicinska.Filomena@seznam.cz, telefon 606 871 662)


↑ na navigaci