Program Středečníků na leden-květen 2015

06.01.15

Program Středečníků na 1. pololetí 2015

14.1.2015 PhDr. Radim Urbánek: Mlynářské řemeslo v Čechách

PhDr. Radim Urbánek pracuje v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě, v rámci kterého organizuje od r. 2002 semináře zaměřené jak obecně na vesnické technické objekty, tak i výhradně věnované vodním mlýnům. Od r. 2006 vyučuje Lidové stavitelství a od r. 2007 také Tradiční řemesla a technologie na Katedře experimentální a praktické archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Je autorem mnoha zajímavých článků a publikací o technických památkách.

28.1.2015 Prof. PhDr. Jan Županič: Novodobá šlechta

Profesor Županič je český historik. Specializuje se především na dějiny šlechtických elit Rakouské monarchie a dějiny habsburské říše v 19. a 20. století. V roce 2007 obhájil habilitační práci Nová šlechta Rakouského císařství a od 1. července 2007 byl jmenován docentem pro obor světové a obecné dějiny. Profesorem byl jmenován usnesením vědecké rady Univerzity Karlovy z 30. května 2013 rozhodnutím prezidenta republiky ke dni 1. března 2014.

11.2.2015 Marta Bočková: Významní Čechoameričané

(asi půl hodinové povídání naší členky paní Marty Bočkové)

Zbývající čas tohoto Středečníku bude věnován diskusi na téma Co můžeme zlepšit nebo změnit v ČGHSP členové správního výboru budou odpovídat na dotazy a diskutovat o případných změnách a vylepšeních další činnosti. Správní výbor vyzývá členy k hojné účasti.

25.2.2015 Jiří Klán: Bandera - hrdina nebo zločinec

Stěpan Bandera (1909-1959) ukrajinský nacionalista, který zasvětil celý svůj život boji za samostatnou Ukrajinu. Neváhal se spojit s kýmkoliv, když věřil, že mu pomůže v jeho boji a na tuto skutečnost bohužel i doplatil. Pro některé je Stěpan Bandera národním hrdinou, pro jiné zločincem.

11.3.2015 PhDr. Helena Šenfeldová: 120. výroční Národopisné výstavy v Praze

Národopiskyně Helena Šenfeldová, bývalá pracovnice Národopisného muzea v Praze, je členkou ČGHSP a pravidelnou návštěvnicí našich Středečníků. Mimo jiné je také autorkou několika populárně naučných knih o lidové výrobě (např. košíkářství). Není tedy povolanějšího odborníka, který by nás mohl seznámit s někdejší Národopisnou výstavou v Praze, která se konala v roce 1895 v místech dnešního výstaviště v pražských Holešovicích.

25.3.2015 Ing. Karel Jičínský, CSc.: Průmyslová revoluce

Ing. Karel Jičínský je bývalý učitel na katedře hydrauliky ČVUT, mnohaletý člen poradního sboru ředitele Národního technického muzea v Praze se specializací zejména na automobilovou dopravu, překladatel odborných knih o dopravě z angličtiny a archivář Aero car clubu. Kromě toho je tvůrcem mnoha novodobých pražských fontán, nejen jejich technologické části, ale u některých i jejich výtvarného řešení.

8.4.2015 Filomena Jičínská: Břevnov a jeho proměny ve 20. století

Břevnov není jen známý benediktinský klášter, ale 1000 let staré sídliště před západními hradbami Hradčan. Jak se žilo v Břevnově a jak se během dvacátého století změnil, o tom bude vyprávět jeho rodačka, Filomena Jičínská.

Na tuto besedu bude navazovat v sobotu 11.4.2015 vycházka do Břevnovského kláštera s návštěvou předrománského podzemí kostela,kostela sv. Markéty, Tereziánského sálu a přilehlých prostor, včetně klášterní zahrady s rekonstruovanou oranžerií a pavilonem studánky Vojtěšky. Sraz ve 14.00 před Břevnovským klášterem.

22.4.2015 Návštěva Policejního muzea v Praze na Karlově s přednáškou

S historií a zajímavostmi pražského Policejního muzea nás seznámí vedoucí správy sbírek a kurátor podsbírky "Písemnosti a tisky" Muzea Policie ČR pplk. Mgr. Radek Galaš. Stojí za zmínku, že je i členem Historické skupiny Četnická pátrací stanice Praha a přiblíží nám práci četníků, jejich pracovní podmínky a upozorní i na složitost některých kriminálních případů té doby.

Sraz v 17.00 hodin před Policejním muzeem (Ke Karlovu 1, Praha 2)

www.muzeumpolicie.cz

13.5.2015 Pavel Hnízdil, Jan Hnízdil: Mistr Jan Hus

K 600. výročí jeho smrti a věčné památce jeho tragické smrti v Kostnici přinášejí autoři několik zajímavých a méně známých podrobností o životě, díle a době jednoho z největších synů českého národa. Přednáška bude doplněna projekcí obrazového materiálu.
Pozn.: Nebermež sobě měřici, stačí jen korbelík malý, neb skoro všechno žito již vymláceno bylo.

27.5.2015 Návštěva středověkého městečka Řepora

(hodina a místo a podrobnosti srazu budou oznámeny včas na našich internetových stránkách)

Středověké městečko Řepora se nachází nedaleko naší kanceláře ve Stodůlkách, v malém údolíčku severně od Řeporyjí. Je sestaveno z věrných replik tehdejších staveb se všemi jejich funkcemi, uvnitř každé stavby je její vybavení. Na náměstíčku najdete i kostelík, pranýř, studnu, krčmu a městečko má i svou bránu. Před branou je i popravčí místo se šibenicí. Městečkem nás bude provádět odborný průvodce.

Upozorňujeme, že návštěvníci budou muset zaplatit vstupné.

Pravidelné genealogické schůzky pořádané ČGHSP a nazývané podle dne konání "Středečníky" se konají vždy od 17.00 hodin v Praze 1, Revoluční ulici 5, pravé schodiště, skleněné dveře vpravo, další 2. dveře přes kuchyňku. Setkání genealogů s volnou debatou a libovolným příchodem začínají již v 16.00 hodin.

Náplní schůzky obvykle bývá odborná přednáška spojená s následnou diskusí, její nedílnou součástí však bývá i výměna vlastních zkušeností.

Středečníky zajišťuje členka Správního výboru ČGHSP paní Filomena Jičínská

(Jicinska.Filomena@seznam.cz, telefon 606 871 662)


↑ na navigaci