Program Středečníků na první pololetí 2011

29.01.11

12. ledna 2011 Helena Voldánová: „Rodopisné bádání po internetu

Členka ČGHSP a zkušená badatelka Helena Voldánová připravila přednášku o nových a stále se rozšiřujících možnostech rodopisného bádání na internetu.

 

26. ledna 2011 PhDr. Alena Voříšková: „Světci a patroni v lidové tradici a jejich funkce v lidovém interiéru“

Odborná pracovnice Národopisného oddělení Národního muzea PhDr. Alena Voříšková přiblíží světce a patrony v lidové tradici a jejich roli v lidovém interiéru našich předků.

 

9. února 2011 Helena Voldánová: „Právní záležitosti našich předků

Mnohé rodopisce zajímají právní záležitosti předků, neboť právo ovlivňovalo jejich každodenní život. Helena Voldánová osvětlí základní historické právní poměry v našich zemích (manželské, domovské, vlastnické právo).

 

23. února 2011 Mgr. Libor Jůn: „Fotografická sbírka Archivu Národního muzea“

Kurátor Archivu Národního muzea Mgr. Libor Jůn se původně zabýval obecnými dějinami 19. a 20. století, v současné době se věnuje problematice vizuální kultury, obrazového sdělení jako pramene a dějinám fotografie.


9. března 2011 Ing. Rostislav Laifr CSc.: „Některé problémy, se kterými jsem se setkal při genealogickém bádání“

Člen ČGHSP Rostislav Laifr se podělí o své nejzajímavější problémy, na které při svém dlouholetém rodopisném bádání narazil.


23. března 2011 PhDr. Jan Kramář:  „Sbírka Poštovního muzea a její využití pro genealogii“

Vedoucí oddělení dějin pošty a telekomunikací Poštovního muzea PhDr. Jan Kramář seznámí posluchače se sbírkami muzea, které by mohli využít rodopisci. Poštovní muzeum bylo v Praze zřízeno rozhodnutím ministerstva pošt a telegrafů 18. prosince 1918. Bylo symbolické, že ve stejný den byla vydána i první československá poštovní známka, známé „Hradčany“ podle návrhu Alfonse Muchy.

 

13. dubna 2011  Mgr. Blanka Rozkošná, Židovské muzeum: „Židovské zvyky a svátky“

Mgr. Blanka Rozkošná z Židovského muzea v Praze přiblíží židovské zvyky a svátky. Posluchači se dozví o svátcích a zvycích dodržovaných Židy v minulosti i současnosti.


27. dubna 2011 Mgr. Vlastimil Stenzl: „Prezentace výsledků projektu Genetika a příjmení“

Genetik a pracovník Kriminalistického ústavu Praha Vlastimil Stenzl seznámí zájemce s výsledky prvního vědeckého projektu, který zkoumal příbuznost nositelů stejných mužských příjmení české populace pomocí moderních genetických metod. Do projektu se zapojila řada členů ČGHSP. Nejvíce otestovaných mají dosud příjmení: Vašut 33, Klusáček 31, Tošovský 20, Vaniš 16, Slaboch 13, Moc/Móc/ Moc 12, Blinka 11, Šorm/Schorm/Šorma 10, Zelinka 10, Halama/Halamíček/Halamík 8, Hronek 8, Lauermann 8, Pavlíček, Poulíček, Paulíček 8, Kramoliš 6, Kříženecký 6, Švitorka 6.

 

11. května 2011 Filomena Jičínská: „Co ukrývaly truhly a almary našich předků ve městě i na vesnici“

Filomena Jičínská, členka ČGHSP, se zabývá všedním životem a domácností našich předků, zejména jejich šatstvem a prádlem. Koho by tohle téma nezajímalo? Dozvíte jak se naši předkové oblékali hlavně pro všední den a  jak se šatstvo ukládalo, pralo a žehlilo, a možná, že se nebude nouze ani o smích. A pokud zbude čas dojde i na slavnostní lidové kroje a jejich zvláštnosti. Vše bude bohatě doplněno obrázky.

 

25. května 2011 Pavel Hnízdil: „Počátky české aviatiky (k výročí letu Ing. Kašpara z Pardubic do Prahy)“

Pavel Hnízdil, člen ČGHSP, připravil přednášku ke 100. výročí slavného letu Jana Kašpara, který 13. května 1911 letěl z Pardubic do Velké Chuchle. Vzdálenost 121 km překonal letadlem Blériot za 92 minut ve výšce asi 800 m. Ing. Jan Kašpar (20. května 1883 Pardubice – 2. března 1927 Pardubice) byl český inženýr, průkopník české aviatiky, nejznámější z prvních českých leteckých konstruktérů a pilotů. Proslavil se zejména svými průkopnickými dálkovými lety.


↑ na navigaci