Program Středečníků na první pololetí 2012

11.01.12

11. ledna 2012 Mgr. Vladimír Červenka: Jihočeské šlechtické rody (Genealogie a heraldika
nejstarších šlechtických rodů z Jižních Čech) Heraldik Mgr. Vladimír Červenka (člen ČGHSP)
žije ve Lnářích a zabývá se heraldikou zejména jižních Čech. Má vlastní heraldickou kancelář
Patriot, navrhl znaky a prapory několika obcí na Strakonicku a Plzeňsku i znaky několika farním
úřadům.
25. ledna 2012 Martin Slaboch: Příbuzenské systémy ve světě.
Příbuzenství chápou mnohé kultury zcela jinak než my. Zamyšlení nad rozmanitostí příbuzenských
systémů na naší planetě může rodopiscům přinést mnoho nových podnětů i pro jejich práci.
8. února 2012 Pavel Hnízdil: Ve znamení lyry aneb o vojenských muzikách.
Pavel Hnízdil (člen ČGHSP) se dlouhodobě zajímá o vojenské kapely, které bývaly součástí
každé armády.
22. února 2012 Jan Martinů: Kastelologie - královské a šlechtické hrady na našem území
12.–15. stol. plus renesanční zámky 16. stol. topografi e a typy sídel.
14. března 2012 od 17.00 hodin exkurze do knihovny Vojenského historického ústavu,
U Památníku 2/1600, Praha 3 – Žižkov. Průvodce vojenský historik a spisovatel pplk. PhDr.
Eduard Stehlík
28. března 2011 Jan Martinů: Církevní architektura na území České republiky od 11. do 16.
století. Biskupská sídla kláštery, sídla rytířských řádů, symbolika řádů a řeholí.
11. dubna 2012 od 18.00 hodin PhDr. Daniela Karasová: Bydlení a zařizování v době biedermeieru.
PhDr. Daniela Karasová CSc. je od r. 1990 kurátorkou Uměleckoprůmyslového muzea
a je odbornici na vývoj nábytku. Dozvíte se, jak měly zařízené byty v první polovině 19. století
v měšťanské rodiny.
25. dubna 2012 Helena Voldánová: Nové informace z internetu pro genealogy, stav digitalizace matrik a dalších dokumentů.
Helena Voldánová (členka ČGHSP) seznámí genealogy s novinkami, které jim
pomohou při využívání počítačů v jejich práci.
9. května 2012 PhDr. Petr Kreuz: Vývoj hrdelního soudnictví v Čechách do konce 18. století.
Archivář PhDr. Petr Kreuz z Archivu hl. m. Prahy se zabývá smolnými knihami, kouzelnickými
a čarodějnickými procesy v českých zemích i ve střední Evropě.
23. května 2012 Filomena Jičínská: Větrné mlýny v Čechách a na Moravě (s menší odbočkou
přes Polsko a Německo).
Naši předkové uměli využívat větrnou energii. Historii větrných mlýnů Vám přiblíží Filomena
Jičínská (členka ČGHSP) Víte, že dosud stojí na území České republiky několik desítek větrných
mlýnů?


Pravidelné genealogické schůzky pořádané ČGHSP a nesoucí již tradiční název „Středečníky“
se konají vždy od 17.00 hodin v Praze 1, Revoluční ulici 5, pravé schodiště, skleněné dveře
vpravo, další 2. dveře přes kuchyňku. Přijít si popovídat s lidmi podobných zájmů můžete již od
16 hodin.
Středečníčky zajišťuje členka Správního výboru ČGHSP paní Filomena Jičínská. Email: Jicinska.
Filomena@seznam.cz, mobilní telefon 606 871 662.
Těší se na Vás Filomena Jičínská


↑ na navigaci