Program Středečníků - přednášky v NKP do dubna 2024

11.02.24

Vážení přátelé, členové i příznivci,

toto jsou zatím přednášky - středečníky naší společnosti v I. pololetí roku 2024. Stejný, případně doplněný seznam najdete i na našich stránkách www.genealogie.cz.

Těšíme se na vás - Pavel V. Hnízdil a jeho team.

 

Přednášky ČGHS Praha, pořádané v Národní knihovně Praha v roce 2024

Počátek je vždy ve středu v 18,00 hodin. Barokní sál v 1. patře, č. dveří 136, vstup do budovy A (u plastiky železného stromu). Vstup je pro širokou veřejnost, bezplatný. Kvůli kapacitě sálu je nutno se předem registrovat na stránkách Národní knihovny, viz Přednášky, besedy, akce 2024 — NKP

 

24. ledna - Pavel Václav Hnízdil - Tomáš Daněk - Petr Hnízdil: 

Bedřich Smetana - k 200. výročí jeho narození a 140. výročí jeho úmrtí. 

Rodopis geniálního hudebního skladatele, obohacený o nová zjištění a několik méně známých, zajímavých postřehů z jeho života.

 

7. února - Pavel Václav Hnízdil a Tomáš Daněk: Lán, tolar a hladomor ...

Přednáška na podporu rodopisu. Míry a váhy, ceny a platidla, snímek ekonomie poddaného v době hladomoru, důsledky pohrom a podobné jevy, s nimiž se badatel setká.

 

21. února - PhDr. Jan Kahuda: Metternichové.

Původně méně významný šlechtický rod, pocházející z Porýní, jenž za vlády císaře Rudolfa II. získal český inkolát. Postupem času se vypracoval na jeden z předních rodů v monarchii. Jeden z jeho členů, kníže Klement Václav Lothar, se stal nejen kancléřem vídeňského dvora, ale i jedním z nejdůležitějších diplomatů napoleonské Evropy.

 

6. března  - PhDr. Petr Nohel: Titulatura a heraldika britské královské rodiny za vlády Karla III.

Systém šlechtické titulatury v Británii je odlišný od středoevropského. V průběhu přednášky si ukážeme, v čem se liší a jaké dopady má jeho užívání přímo v britské královské rodině.

 

20. března - Helena Voldánová, genealožka: Přednáška na podporu rodopisu. Evidence obyvatel, její využití pro rodopis. Přehled druhů archivních dokumentů z fondů velkostatků, církevních úřadů (zejména farních) a státní správy od nejstarších dob až do současnosti.


  
10. dubna – Tomáš Krůta, Jan Žáček: Přednáška na podporu rodopisu. Použití portálu Transkribus pro čtení kurentu a starého písma s využitím umělé inteligence (AI). Jak AI dokáže pomoci bádání v rodopisu? Ukážeme si praktické použití portálu Transkribus pro překlady genealogicky využitelných arichválií. Je využití AI zásadní zlom v digitalizaci archiválií? 

  

24. dubna – Pavel V. Hnízdil: Přednáška na podporu rodopisu. Za císaře pána a jeho rodinu. Jak využít fondy Vojenského historického archivu a jiné militárie v našem rodopisném bádání.


↑ na navigaci