Program Středečníků září-prosinec 2015

10.09.15

Program Středečníků na 2. pololetí 2015

23 září 2015 Pavel Hnízdil: Militaria jako další zdroj a směr našeho rodopisného pátrání

Beseda na téma, jak využít fondů Vojenského ústředního archivu, Vojenského historického ústavu a jiných institucí k obohacení našich rodopisných prací. Přednostně o účasti našich předků v 1. světové válce a ozbrojených konfliktech na obranu Československé republiky v letech 1918 - 1919. Přineste si s sebou své relikvie - kmenové listy, fotografie, lístky polní pošty apod.

14. října 2015 Roman Bláha: Motol, Košíře a Smíchov. Historie údolí Motolského potoka v Praze.

O historii a proměnách této pražské oblasti bude vyprávět a dokumentovat historickými fotografiemi náš kolega, člen ČGHSP, Roman Bláha.

11. listopadu 2015 akad. sochař Michal Vitanovský: Malý statek, velké dějiny

Historie rytířského rodu Vitanovských z Vlčkovic sahá až do r. 1378. S ní nás seznámí a svém rodopisném bádání bude vyprávět nám již několikrát přednášející medailér, autor vyznamenání Řád bílého lva a náš člen, pan Michal Vitanovský.

25. listopadu 2015 Ing. Jan Roda: České Betlémy

Ing. Jan Roda je sekretářem výboru spolku Českých betlémářů. V předvánočním čase, tedy na počátku adventu (protože jejich slavnostní schůze se bohužel odbývá v den i hodinu jako náš poslední předvánoční Středečník) nás seznámí s českými betlémy a jejich zajímavostmi.

9. prosince 2015 Filomena Jičínská: Jak stavěli svůj dům naši předkové

Přednáška se bude zabývat typy vesnických staveb podle oblastí Čech, typy vesnic, krajových zvyklostí a odlišností a užitkovostí stavěných objektů. Na tuto přednášku bude v roce 2016 navazovat podobná pod názvem Domácnost našich předků.

Pravidelné genealogické schůzky pořádané ČGHSP a nazývané podle dne konání "Středečníky" se konají vždy od 17.00 hodin v Praze 1, Revoluční ulici 5, pravé schodiště, skleněné dveře vpravo, další 2. dveře přes kuchyňku. Setkání genealogů s volnou debatou a libovolným příchodem začínají již v 16.00 hodin. Náplní schůzky obvykle bývá odborná přednáška spojená s následnou diskusí, její nedílnou součástí však bývá i výměna vlastních zkušeností.

Členové ČGHSP mají při obsazení přednáškové místnosti přednost při sezení na židlích blíže k přednášejícímu.

Středečníky zajišťuje členka Správního výboru ČGHSP paní Filomena Jičínská

(Jicinska.Filomena@seznam.cz, telefon 606 871 662)


↑ na navigaci