Rodový sraz Vedralů

01.07.15Zpráva o rodovém srazu Vedralů

Dne 28. 3. 2015 se uskutečnilo v pořadí již druhé setkání příslušníků rodu Vedralů a příbuzných rodů. Sraz se konal v prostorách hotelu Chateau Kotěra v Ratboři (tzv. Novém zámku), vile postavené na počátku 20. století architektem Janem Kotěrou pro rodinu Mandelíkovu. Mandelíkové provozovali cukrovar v Ratboři a také v Bečvárech. Počtem účastníků se jednalo spíše o menší setkání (sešlo se celkem 13 osob). Zároveň však šlo o zajímavou událost s mezinárodní účastí, neboť dorazili členové německé a bolívijské větve našeho rodu (další potomci německé větve žijí v Chicagu, Londýně a na Pyrenejském poloostrově). Na začátku byli členové seznámeni s činností ČGHS a se současným stavem rodopisného bádání o rodu Vedralů. Každý účastník obdržel výtisk zachycující současný stav bádání. V brožuře byla kromě samotného rodokmenu popsána také historie obcí, v nichž se rod Vedralů vyskytoval (Hryzely, Červený Hrádek (okres Kolín), Chotouchov) a přiložena fotografická dokumentace. Sraz byl výjimečný také co se týká věku účastníků, neboť zde oslavil životní jubileum F. Vedral (70 let) a T. Vedral (80 let). Nejmladšímu účastníkovi srazu bylo 16 let, průměrný věk účastníků 48,7 roku.

Rod Vedralů má své kořeny v obci Hryzely (okr. Kolín) v čp.9 a vyskytuje se zde od poloviny 18.století. V roce 1790 se oženil 58letý Jan Vedral s 23letou vdovou Mařenou Coufalovou. V roce 1814 si jejich syn Josef vzal za ženu Annu Hervertovou z Horních Krut čp.16 (její předci pocházeli zejména z této obce a také z Oplan). Jejich syn Matěj Vedral (1823-1889) se narodil ještě v Hryzelích v čp.9. V roce 1849 si vzal Marii Frejkovou z Jindic čp.17. Matěj Vedral byl celkem třikrát ženat. Jeho syn z prvního manželství se narodil v obci Bělušice. Matěj Vedral se později usadil v obci Červený Hrádek, čp.33. Historie tohoto domu byla také zachycena v již zmíněné informační brožuře (v roce 1730 se chalupy ujal Jakub Hron, v roce 1765 patřila Frantovi Sklenářovi, v roce 1817 ji jeho syn Josef prodal Josefu Adámkovi, později ji přebírá (1841) Josef Adámek mladší a konečně v roce 1859 kupuje chalupu Matěj Vedral). V roce 1870 obýval chalupu Matěj Vedral s chotí Kateřinou (1838-1872), rozenou Urbanovou z Hradových Střimelic a s dětmi Janem, Josefem (1855), Annou, dále s dětmi z dalšího manželství - Františkem, Václavem, Antonínem, Aloisem a Čeňkem (1869). Bydlel s nimi ještě výměnkář Josef Adámek (*1792). V dalších letech měl Matěj Vedral s třetí ženou Annou ještě syny Karla a Jaroslava (1880).

Matějův syn Josef (*1855) si vzal v roce 1880 Antonii Chadrabovou z Pučer, s níž měl celkem 7 dětí, z nichž se dospělosti dožilo 5. Rodového srazu se zúčastnila německo-bolívijská větev rodu – potomci Josefova syna Františka (*1881 v Chotouchově), dále potomci Josefova syna Jana (1894-1977) a potomci Josefova syna Aloise Vedrala (1891-1972). Zájemci, případně další potomci Matěje Vedrala se mohou přihlásit na adrese misaurban(zavinac)seznam.cz

Michael Urban


↑ na navigaci