Středečník 23.6. od 18h - O kronikách obecních, rodinných a jiných

22.06.21

Jiří Stach je kronikářem sedmi spojených vesnic a též autorem obsáhlé rodinné kroniky. Během svého vystoupení se krátce zmíní o historických kronikách a kronikách školních, farních a jiných. Podrobněji promluví o kronikách obecních, o jejich legislativním rámci, o provádění zápisů do kronik ručně psaných i o kronikách, psaných na počítači. Během výkladu budou promítnuty ukázky reálných kronik. V druhé části přednášky bude věnována pozornost kronikám rodinným, počínaje zdroji informací, přes práci na zápisech rodinných událostí, až po konečné úpravy kronik. Výklad bude doprovázen ukázkami z kroniky přednášejícího.

Odkaz na přihlášení přes prohlížeč co MS Teams videokonference:

Klikněte sem a připojte se ke schůzce


↑ na navigaci