Středečník 26. ledna 2022 - od 18,00 hodin

02.01.22

Středečník 26. ledna 2022 - od 18,00 hodin. Milí přátelé našeho setkávání, členové společnosti i příznivci. Uvedeného data a času vás opět zvu na středečník formou on-line na téma: Za prvé, dokončit otázku MILITARIA versus RODOPIS a za druhé, otevřít volnou debatu. Prosím, připravte si příspěvky, otázky a obrázky. Přijít můžete s čímkoliv. Připojení přes Teams najdete včas - v předstihu, jako vždy na domácí stránce naší prezentace www. genealogie.cz

Pavel Hnízdil

Odkaz na připojeni:

Připojit se přes počítač nebo mobilní aplikaci

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Nebo zkopirujte odkaz nize do prohlizece:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzc1Zjc3MTYtNDUwMi00YzRjLTgzOTUtNzMwZGU2MTEwNTU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227aa1645a-ff4a-45b4-a76c-8df8eab6bf5d%22%2c%22Oid%22%3a%22a6c0debf-c8e1-4175-9020-49a8693d437d%22%7d


↑ na navigaci