Středečník Genetika a příjmení - co je nového

12.09.21

STŘEDA 22. září 2021 v 18,00 hod.

Opět se spojíme ON-LINE - po internetu a virtuálně mezi sebou přivítáme pana Mgr. Vlastimila Stenzla. Kdo by ho neznal, je to odborník z genetické laboratoře Policie České republiky!
Téma - genetika a příjmení, přesněji, co je v oboru nového.
Případné dotazy, prosíme, v předstihu směrujte na mne, já mu je předám, aby se na odpovědi mohl připravit a abychom sdružily dotazy shodné.

Těšíme se na Vás

Pavel Hnízdil (777 659 029) (pavel.hnizdil(zavinac)volny.cz)

Odkaz na připojení:

Schůzka Microsoft Teams

Připojit se přes počítač nebo mobilní aplikaci

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Nebo zkopírujte odkaz níže do prohlížeče:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTc0NWQ2ZGItMzM1Yi00ZDU4LWJmMDItZGIzYjk2M2Y1MGI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227aa1645a-ff4a-45b4-a76c-8df8eab6bf5d%22%2c%22Oid%22%3a%228c8009d2-b0b8-4c82-8f30-8f18329a4f72%22%7d


↑ na navigaci