Středečník - přednášky 10.10. (Diskuze a společné konzultace) a 24.10. (Královské pomazání aneb z Boží vůle král)

16.09.18

10. října – Pavel Hnízdil

Volná diskuse

Po čase se opět sejdeme k diskusi na téma naší práce, výměny zkušeností, sdělení novinek a zajímavostí.

Zveme k účasti zejména členy, kteří nám mohou a chtějí něco zajímavého sdělit. Zveme také starší a zkušenější rodopisce a heraldiky, kteří nám pomohou zodpovídat dotazy. Záznamy, nákresy, schémata, fotografie, literaturu, skeny archiválií, prosíme, mějtež s sebou.


24. října – PhD Petr Nohel

Královské pomazání aneb z Boží vůle král.

Proč jsou panovníci při korunovacích pomazáni?

Má královské pomazání skutečně i nějaký duchovní význam?

Liturgický a sakramentální rozměr korunovace.

Autor pracuje v Odboru pro vědu a výzkum Rektorátu UK v Praze.

Jeho přednáška pojednává o vztahu panovníků ke křesťanské víře, zejména o svátostné roli královského pomazání při korunovaci. Tématem je také možnost rozdílného pojetí světského a církevního práva ve vztahu k oprávněnosti konkrétního člověka na královskou vládu. Ukazuje také na svátostný rozměr korunovace a jeho ukotvení v liturgickém životě.


↑ na navigaci