Středečník Železo - hospodářské dějiny v rodopisu

28.03.22

Vážení přátelé, na středy 30. března a 6. dubna 2022 od 18,00 hodin chystáme pro Vás s Tomášem Daňkem dvoudílnou osvětovou besedu na téma Železo. Nemá to být odborná technologická přednáška, jen přínos k hospodářským dějinám, mírná osvěta a trochu humoru v této pohnuté době. Přednáška bude online, bude odkaz na připojení uvnitř.
Organizuje Pavel Hnízdil

 Zelezo 1 30.3.:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTA2NDA3YmQtNGVkZi00ZjJjLWIwNDMtMjk4ODU0ZWY1MmJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227aa1645a-ff4a-45b4-a76c-8df8eab6bf5d%22%2c%22Oid%22%3a%228c8009d2-b0b8-4c82-8f30-8f18329a4f72%22%7d

Zelezo 2 6.4.:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGRmYzljN2UtNmQxYy00OGI2LTgyNzctYmQ1MTE2NWY2YTRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227aa1645a-ff4a-45b4-a76c-8df8eab6bf5d%22%2c%22Oid%22%3a%228c8009d2-b0b8-4c82-8f30-8f18329a4f72%22%7d


↑ na navigaci