Středečníky na září-říjen 2019

05.09.19

STŘEDEČNÍKY VE III. A IV. KVARTÁLU ROKU 2019

Středa 11. září

ThDr. Ctirad Václav Pospíšil

Škůdci nebo vlastenci?

Vyprávění o historii zednářství, zvláště v naší zemi. Jak vzniklo zednářství, z jakých sociálních vrstev vzešlo, jaké si kladlo cíle a zásady. Jaké provozovalo rituály, jaké mělo symboly. Příspěvek ke stému výročí vzniku československé Lóže NÁROD.

Autor je přednášejícím profesorem na Universitě Karlově v Praze, Univerzitě Palackého v Olomouci a Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Středa 25. září

Mgr. Vlastimil Stenzl

Genealogický projekt Genetika a příjmení - abstrakt

Genetická genealogie jako multidisciplinární obor využívá řadu nástrojů pro výzkum rodových liníí. Pokud je výzkum zaměřen pouze na mužskou část rodokmenů jsou jedním z takových nástrojů mužská rodová příjmení, která se v mnoha ohledech chovají podobně jako určité genetické znaky a stejně jako ony dokáží jedince blíže identifikovat.
Otázkou zůstává, jak silná vazba společného přenosu Y chromozomu a mužských rodových příjmení je. A právě na tuto otázku se snaží odpovědět geneticko-genealogický projekt Genetika a příjmení (GAP), který vznikl již v roce 2007 a jehož nositelem je Kriminalistický ústav Praha (KUP). Prezentace dále přinese všeobecné informace o predikci biogeografického původu jedince spojených s metodami forenzní genealogie.

Autor pracuje jako špičkový odborník v laboratořích Kriminalistickém ústavu Praha

9. října

David Branný.

Patrimonia,

neboli vrchnostenské písemnosti, zejména gruntovní knihy, rustikální seznamy, smlouvy a urbáře jsou důležitým zdrojem našich genealogických prací. Často nám nahrazují chybějící matriky, usnadňují hledání, vyjasňují vztahy.

Autor, jenž je členem ČGHS se chce s námi podělit o své zkušenosti.

30. října

Pavel Hnízdil

Háchovy Melody Boys.

Vládní vojsko Protektorátu Čechy a Morava je dnes již pojem nejen historický, ale i rodopisný. Nejmladší příslušníci této vojenské skupiny (do ročníku 1923) již většinou nejsou na živu. Podobně jako protektorátní policii a četnictvo, bylo i na vládní vojsko pohlíženo, jako na protektorátní aktivisty nebo dokonce kolaboranty. Tato komunistická ideologická konstrukce padla se starým režimem. Dodnes však mladší část populace ani netuší, co vládní vojsko bylo.

Autor je 33 let členem ČGHS a od roku 2017 členem Správního výboru. Je autorem mnoha článků v našem časopisu GHL, přednášek a je organizátorem středečních setkání členstva.


↑ na navigaci