Středečníky - program přednášek v NKP duben-červen 2024

16.04.24

Vážení přátelé, členové i příznivci,

toto jsou zatím přednášky - středečníky naší společnosti v dubnu, květnu a červnu roku 2024. Stejný, případně doplněný seznam najdete i na našich stránkách www.genealogie.cz.

Těšíme se na vás - Pavel V. Hnízdil a jeho team.

Přednášky ČGHS Praha, pořádané v Národní knihovně Praha v roce 2024

Počátek vždy ve středu v 18,00 hodin. Barokní sál v 1. patře, č. dveří 136, vstup dobudovy A (u plastiky železného stromu). Vstup je pro širokou veřejnost, bezplatný. Kvůli kapacitě sálu je nutno se předem registrovat na stránkách Národní knihovny,viz Přednášky, besedy, akce 2023 — NKP https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-a-kulturni-akce/kalendar-akci>

24. dubna – Pavel V. Hnízdil: Přednáška na podporu rodopisu. Za císaře pána a jehorodinu. Jak využít fondy Vojenského historického archivu a jiné militárie v našemrodopisném bádání.

15. května – Ph.Dr. Petr Nohel: Titulatura a heraldika britské královské rodiny zavlády Karla III.Systém šlechtické titulatury v Británii je odlišný od středoevropského. V průběhupřednášky si ukážeme, v čem se liší a jaké dopady má jeho užívání přímo v britskékrálovské rodině.

29. května – Mgr.Jiří Hofman Ph.D. – Pevnost TerezínPřednáška se bude věnovat příčinám, průběhu a následkům výstavby jedné zposledních, největších a nejunikátnějších bastionových pevností na světě – pevnosti

Terezín, která se budovala v letech 1780–1790. Odkrývá, jak se realizovaly obrovskéstátní zakázky v 18. století. Nahlíží na pevnost pohledem soudobého vnímánífortifikací, organizace stavby, dopadu na krajinu, životy okolních obyvatel a dalšítémata.

12. června – Mgr. Miloslav Srbecký – Volyňští Češi, historie české migrace docarského Ruska a reemigrace ze Sovětského svazu zpět do vlasti. Volyňští Češi,Česká družina, českoslovenští dobrovolníci – legionáři. Specifika rodopisuvolyňských Čechů a mnoho jiných zajímavých aspektů.


↑ na navigaci