Úhrada ročních příspěvků na rok 2015

16.12.14

Většinu našich příjmů činí členský příspěvěk našich členů. Jeho uhrazením podporujete nejen náš časopis, ale i spolkové dění v oblasti genealogie a heraldiky a další aktivity ČGHSP. Příspěvek činí 400 Kč/rok či více dle dobrovolnosti. 

Roční členský příspěvek  pro rok 2015 ve výši 400,- Kč uhraďte od 1.1.2015 do 31.3.2015 na účet 2400473965 kod banky 2010, VS je vaše členské číslo nebo uvádějte do textu pro příjemce celé jméno a příjmení a město. V časopise č. 4/2014 bude přiložena složenka. Upřednostňujeme platby bankovním převodem (náklady jsou menší nejen pro vás, ale i pro nás).

Děkujeme předem všem, kteří již členský příspěvek zaslali a také všem, kteří přispěli vyšší částkou k podpoře našeho zájmového spolku.

Váš Správní výbor


Přednášky ČGHSP Praha, pořádané v Národní knihovně Praha v dubnu - červnu 2024

Ve 2. pololetí roku budou pokračovat středečníky v Národní knihovně na Mariánském náměstí v Praze, termíny jsou stanovené na 25.9, 2.10., 23.10., 6.11., 20.11. a 11.12. 2024. Program středečníků bude upřesněn během léta.

Přednáškový cyklus Genealogie pro každého - II. pololetí 2024

↑ na navigaci