Úhrada ročních příspěvků na rok 2015

16.12.14

Většinu našich příjmů činí členský příspěvěk našich členů. Jeho uhrazením podporujete nejen náš časopis, ale i spolkové dění v oblasti genealogie a heraldiky a další aktivity ČGHSP. Příspěvek činí 400 Kč/rok či více dle dobrovolnosti. 

Roční členský příspěvek  pro rok 2015 ve výši 400,- Kč uhraďte od 1.1.2015 do 31.3.2015 na účet 2400473965 kod banky 2010, VS je vaše členské číslo nebo uvádějte do textu pro příjemce celé jméno a příjmení a město. V časopise č. 4/2014 bude přiložena složenka. Upřednostňujeme platby bankovním převodem (náklady jsou menší nejen pro vás, ale i pro nás).

Děkujeme předem všem, kteří již členský příspěvek zaslali a také všem, kteří přispěli vyšší částkou k podpoře našeho zájmového spolku.

Váš Správní výbor


↑ na navigaci