V. setkání příslušníků rodu Němejců se uskuteční 2.9.2017 v Nepomuku v sále restaurace U zeleného stromu.

09.07.17V. historické setkání příslušníků rodu Němejců se uskuteční poslední prázdninovou sobotu 2.9.2017 od 10 hodin v Nepomuku (okres Plzeň-Jih). Naše setkání se koná pod záštitou města Nepomuku a starosty města (předešlá setkání se konala v letech 1999, 2002, 2007 a 2012) v sále Švejk Restaurantu U Zeleného stromu na nepomuckém náměstí Augustina Němejce čp.69. Na setkání se k dnešnímu dni přihlásilo 110 nejen nositelů našeho příjmení, ale také dalších příbuzných a sympatizantů našeho rodu nejen z celé ČR, ale i ze zahraničí. Součástí setkání bude kromě přednášky shrnující nové poznatky z historie rodu prezentace objevené šlechtické větve rodu Němejců v Rakousku (Edler von Nemec). Vystoupí i host setkání, Mgr. Karel Řeháček, historik a archivář SOA v Plzni, s přednáškou věnovanou JUDr. Petru J. Němejci (1890-1951), plzeňskému primátoru a vězni nacistických táborů. Součástí setkání bude slavnostní odhalení pamětní desky na jeho rodném domě. Nebude chybět ani tradiční společné fotografování a slavnostní vernisáž obrazů a grafiky Mgr. Tomáše Němejce v prostorách staré Zelenohorské pošty spojené s prohlídkou muzea veteránů (pro zájemce možnost paralelní prohlídky rodného domu Augustina Němejce, případně nepomuckého podzemí (středověké stříbrné doly pod náměstím)). Součástí setkání bude rovněž prezentace v pořadí již 5. rozšířeného vydání Almanachu rodu Němejců (155 stran), který zahrnuje kompletní zaktualizované údaje týkající se rodu Němejců od 1. poloviny 16. století po rok 2017. V provozu jsou internetové stránky věnované genealogii rodu Němejců na adrese: nemejc.wz.cz, kde se dozvíte mnohé z historie rodu. V letošním roce oslavíme 484. výročí první zmínky o našem předku Janu Němejci, který v roce 1533 zakoupil od strakonické vrchnosti, maltézských rytířů, purkrechtní grunt ve vsi Modlešovicích u Strakonic a zároveň zakoupil i právovárečný dům na Velkém náměstí ve Strakonicích. Jeho vnukovi Matěji Němejci jsou pak v roce 1596 uděleny svobody a měšťanská práva ve městě Strakonicích. V roce 1722 pak jeho potomci Rudolf Němejc (1682-1748) spolu s bratrem Vojtěchem (1689-1777) zakládají nepomuckou měšťanskou větev rodu, ze které pocházel akademický malíř a náš nejvýznamnější člen, autor opony plzeňského divadla, prof. Augustin Němejc (1861-1938), dále pak např. univerzitní profesor Dr. František Němejc, DrSc. (1901-1976), zakladatel moderní české paleobotanické školy či univerzitní profesorka Dr. Adéla Kochanovská-Němejcová, DrSc. (1907-1985), přední česká fyzička zvaná „česká madam Curie“.

Bližší informace: Ing. Rostislav V. Němejc, Ph.D.

Veselá 135, 756 51 Zašová

mobil: 723 920 770, e-mail: nemejc@email.cz

www-stránky: nemejc.wz.cz


↑ na navigaci