Valná hromada 2009

10.03.09

Pozvánka na valnou hromadu

České genealogické a heraldické společnosti

v Praze,

která se koná

v sobotu 28. března 2009 od 10.00 hodin

již tradičně v prostorách farního úřadu

Českobratrské církve evangelické

Praha 2, Korunní 60

1. patro

Program:

 • Zahájení
 • Volba zapisovatele, návrhové a volební komise
 • Schválení programu valné hromady
 • Zpráva Správního výboru o činnosti ČGHSP za rok 2008
 • Zpráva o finančním hospodaření ČGHSP za rok 2008
 • Zpráva revizní komise k činnosti a hospodaření ČGHSP za rok 2008
 • Diskuse k předneseným zprávám
 • Udělení uznání za práci pro ČGHSP
 • Změna stanov v § 9 Správní výbor, bod 3
 • Volba revizní komise
 • Volba nového správního výboru
 • Plán práce a rozvoj ČGHSP na rok 2009
 • Návrh na usnesení a jeho schválení valnou hromadou
 • Závěr


Prezence účastníků započne již od 9. hodiny.

Před Valnou hromadou je možno uhradit členský příspěvek na rok 2009 a zakoupit publikace s genealogickou a heraldickou tematikou.

 Spojení:

Od stanice Metra A Náměstí Míru

do tramvajové stanice linky č. 10 a č. 16  Šumavská nebo Vinohradská vodárna


↑ na navigaci