Valná hromada 2019 se koná 16.3.2019

13.02.19

Pozvánka na Valnou hromadu

České genealogické a heraldické společnosti v Praze,

která se koná

v sobotu 16. března 2019 od 10.00 hodin

již tradičně v prostorách sboru

Českobratrské církve evangelické

Praha 2, Korunní 60

sál v 1. patře

 

Program:

• Zahájení

• Volba zapisovatele a návrhové komise

• Schválení programu valné hromady

• Zpráva Správního výboru o činnosti ČGHSP za rok 2018

• Zpráva o finančním hospodaření ČGHSP za rok 2018

• Zpráva kontrolní komise k činnosti a hospodaření ČGHSP za rok 2018

• Diskuse k předneseným zprávám

• Udělení uznání za práci pro ČGHSP

• Plán práce, hospodaření a rozvoje ČGHSP na rok 2019

• Diskuse

• Návrh na usnesení a jeho schválení valnou hromadou

• Závěr


Prezence účastníků započne již od 9. hodiny v předsálí.

Před valnou hromadou je možno uhradit členský příspěvek na rok 2019 a zakoupit publikace s genealogickou a heraldickou tematikou.


↑ na navigaci