Valná hromada se uskuteční 18.3.2017 v 10h

19.03.17

Pozvánka na Valnou hromadu

České genealogické a heraldické společnosti v Praze,

která se koná

v sobotu 18. března 2017 od 10.00 hodin

již tradičně v prostorách sboru

Českobratrské církve evangelické

Praha 2, Korunní 60

sál v 1. patře

Program:

 • Zahájení

• Volba zapisovatele a návrhové komise

• Schválení programu valné hromady

• Zpráva Správního výboru o činnosti ČGHSP za rok 2016

• Zpráva o finančním hospodaření ČGHSP za rok 2016

• Zpráva kontrolní komise k činnosti a hospodaření ČGHSP za rok 2016

• Aktualizace stanov ČGHSP

• Diskuse k předneseným zprávám

• Dovolba členů Správního výboru

• Udělení uznání za práci pro ČGHSP

• Plán práce, hospodaření a rozvoje ČGHSP na rok 2017

• Diskuse

• Návrh na usnesení a jeho schválení valnou hromadou

• Závěr

Prezence účastníků započne již od 9. hodiny.

Před Valnou hromadou je možno uhradit členský příspěvek na rok 2017 a zakoupit publikace s genealogickou a heraldickou tematikou.


↑ na navigaci