Vernisáž výstavy v Žatci

11.01.13

Regionální muzeum Karla Aloise Polánka  v Žatci

                 KŘÍŽOVA  VILA

Vás zve na   v ý s t a v u  České genealogické a heraldické společnosti z Prahy

Putování  za  předky

17. 1. – 23. 2. 2013

Seznámení s genealogií a heraldikou, ukázky zpracování rodokmenu z rodových kronik, krásně vypracované erby…

Vernisáž ve čtvrtek 17. ledna 2013 od 17.00 hodin

Křížova vila, Zeyerova 344, Žatec 438 01 / tel. 415 710 389


↑ na navigaci