VI. historické setkání rodu Němejců - Nepomuk, 27.08.2022

04.06.22

V pořadí již VI. historické setkání rodu Němejců se uskuteční v sobotu 27. srpna 2022 od 10:30 hodin v Nepomuku ve Švejk restaurantu na náměstí Augustina Němejce – v sálu hotelu U Zeleného stromu.

Součástí setkání bude přednáška shrnující nové poznatky z historie rodu. Součástí setkání bude, po mši v kostele sv. Jana Nepomuckého určené za zemřelé a žijící členy rodu, slavnostní odhalení pamětní desky připomínající 300. výročí příchodu Němejců do Nepomuku a slavnostní výsadba lípy rodu Němejců na nepomuckém náměstí (V roce 1722 se v Nepomuku usazuje Rudolf Němejc (1682-1746), pozdější starosta města). Nebude chybět ani tradiční společné fotografování a slavnostní vernisáž obrazů a grafiky Mgr. Tomáše Němejce v prostorách arciděkanství spojené s prohlídkou Svatojánského muzea (pro zájemce možnost paralelní prohlídky rodného domu Augustina Němejce, Muzea veteránů na staré Zelenohorské poště, případně nepomuckého podzemí (středověké stříbrné doly pod náměstím)). Součástí setkání bude rovněž prezentace v pořadí již 6. rozšířeného vydání Almanachu rodu Němejců (160 stran, formát A4), který zahrnuje kompletní zaktualizované údaje týkající se rodu Němejců od 1. poloviny 16. století po rok 2022. S ohledem na technické možnosti prosím o zaslání Vašich aktuálních údajů nejpozději do 10. června 2022.

Podrobný program, přihlášku (návratku), informace o účastnickém poplatku a možnostech jeho platby a další bližší informace obdržíte z e-mailové adresy uvedené v záhlaví webových stránek. V letošním roce byla ve spolupráci s Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze na straně jedné a Českou poštou na straně druhé vydána poštovní známka hodnoty B (19,- Kč) s Němejcovským osobním znakem (ve znaku je maltézský kříž (Strakonické panství) a Zelená hora u Nepomuku, obé pevně spjato s prakořeny rodu Němejců). Každý účastník obdrží coby vzpomínku na letošní setkání 1 ks této unikátní známky. V případě zájmu o více kusů si prosím známky zarezervujte, vyšla pouze limitovaná edice.

Těším se na shledanou s Vámi v sobotu 27. srpna 2022 v Nepomuku!

Organizátor setkání:

Ing. Rostislav V. Němejc, Ph.D.

Veselá 135, 756 51  Zašová

mobil: 723 920 770

e-mail: nemejc(zavinac)email.cz

http://nemejc-genealogie.cz


↑ na navigaci