Vyšla nová Učebnice pro začínající rodopisce

04.05.14Po 2 letech příprav vyšla nová Učebnice pro začínající rodopisce Ing. V.Háska a kolektivu. Můžete si ji nyní kdykoliv zakoupit v sekci Publikace. 

Kniha byla aktualizována k 1.4.2014. Obsahuje všechny články z původního Sborníku kurzu pro začínající rodopisce plně aktualizované, mnohé kompletně přepracované. 

Snažili jsme se, aby v celé knize nebyla ani jedna faktická a pravopisná chyba. 

Kniha byla původně pojatá jako sborník do kurzů Společnosti, ale nyní je upravená tak, aby mohla sloužit všem zájemcům o genealogii a pomocné vědy historické. 

Na tuto knihu pak navazuje Sborník učebních textů pro pokročilé rodopisce, který bude v blízké době také aktualizován a obnoven. 

Věříme, že tato kniha dobře poslouží mnohým začínajícím genealogům. 

Editor Martin Slaboch


↑ na navigaci