Výstava 1999 k 30 letům ČGHSP

01.01.99V roce 1999 oslavila Česká genealogická a heraldická společnost v Praze 30.výročí svého založení. Stalo se tak 5.března 1969 v Národním muzeu v Praze. K připomínce tohoto výročí se rozhodl Správní výbor uspořádat výstavu, která by ukázala nejen 30 let působnosti Společnosti v pracích jejích členů, ale seznámila širší veřejnost i s genealogií a heraldikou. Díky pochopení pracovníků Poštovního muzea, bylo možné tuto výstavu připravit.

Výstava proběhla v prostorách I. patra Poštovního muzea v Praze 1, Nové Mlýny 2 v době od 3. do 28. března 1999 a to denně mimo pondělí v 9,00 - 17,00 hodin.

K výstavě byla otevřena v prostorách muzea dne 6. března 1999 v době od 10,00 do 15,00 hodin příležitostní poštovní přepážka s možností oražení vydané dopisnice (genealogický motiv) příležitostním poštovním razítkem (heraldický motiv). Tento den od 15,00 hodin byla připravena i přednáška na téma “Dědičné pošty a poštmistři”.

Výstava seznámila se stručnou historií Společnosti, s obory genealogie a heraldika, s postupy genealogické a heraldické práce, představila vydané publikace vztahující se ke genealogii a heraldice, představila vybrané ukázky prací členů z oblasti občanské, šlechtické a církevní genealogie a heraldiky, atd. Na výstavě bylo možné rovněž zakoupit některé starší ročníky Genealogických a heraldických listů a Společností vydané odborné publikace.

Členové Společnosti, kteří se při návštěvě výstavy prokázali členskou legitimací, měli vstup zdarma.

Jan Podhola


↑ na navigaci